Informacje z zebrania Zarządu i grupy koordynacyjnej 21.02.2017

  1. Podsumowaliśmy marsz 18 lutego i wyciągnęliśmy wnioski organizacyjne na przyszłość. Przeanalizowaliśmy także nowe metody promocji naszych wydarzeń. Powstaje grupa blokowa, która będzie kolportować ulotki i plakaty po osiedlach. Ktokolwiek chce do niej dołączyć, może pisać do Doroty
  2. Będziemy także badać skuteczność naszej promocji – zainteresowani pomocą w badaniu ankietowym zapraszamy do współpracy z Marcinem m.olkusz@kod-lodzkie.pl
   .
  3. Prowadzimy w dalszym ciągu spotkania na temat reformy rolnej w ośrodkach wiejskich. Jeśli wiecie o jakiejś miejscowości, gdzie mieszkańcy są zainteresowani takim spotkaniem, piszcie do Gabrysi g.slawinska@kod-lodzkie.pl. Spotkanie ma charakter rozmowy prowadzącego z prawnikiem, podczas której tłumaczone są podstawowe zmiany w ustawie, potem jest czas na pytania do naszego prawniczego eksperta z sali.
   ..
  4. Wciąż zbieramy podpisy pod referendami – czystą listę można pobrać tutaj https://kod-lodzkie.pl/ratujmy-samorzady-zbieramy-podpisy-o-referendum/ Ekipy zbierające podpisy koordynuje Michał michal.mostowy@kod-lodzkie.pl. Można się także zgłosić podczas środy z KODem do Eli Wspaniałej – co tydzień na ul. Gdańskiej 29 o 17.00.

  5. Jeśli podobała się wam KOD Kapela podczas sobotniego marszu, zapraszamy wszystkie muzykalne osoby do stworzenia łódzkiej Sekcji Muzycznej. Opiekunem sekcji jest Lucjan kodapela@gmail.com .

  6. Łódzki KOD włącza się w Strajk Kobiet 8 marca. Z tej okazji nasze KODowe wydarzenie będzie powiązane z obroną niezawisłych sądów. Jak by wyglądał upartyjniony sąd nad uczestniczkami czarnych protestów? Czy nie zbliżałby się do polowania na czarownice? Planujemy także specjalną Czarną Kawiarenkę. Szczegóły wkrótce.

  7. KOD się uKULTURAlnia. Uruchomiliśmy akcję zakodowana Książka i zachęcamy nie tylko do odwiedzania Gdańskiej 29 z książkami, ale także do ich zabierania i puszczania „w obieg”. Rusza także z coraz większym rozmachem KOD Kino.

  8. Padła sosna, padła jodła, taka to ta zmiana podła. KOD łódzki szuka miejsca na zasadzenie drzewek. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?