Regionalny Sąd Koleżeński / KOD reg. łódzki

CZŁONKOWIE łódzkigo SK:

 • Jarosław Płuciennik  – Przewodniczący
 • Lucyna Malska – Sekretarz
 • Anna Frontczak 
 • Lucjan Wesołowski 

mail: kolezenski@kod-lodzkie.pl

Kompetencje [zgodnie ze Statutem]:

§ 58.

 1. Regionalny sąd koleżeński jest powołany do rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów między członkami Stowarzyszenia z obszaru oddziału regionalnego oraz między członkami Stowarzyszenia a jego władzami w regionie, w drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zarząd regionu może powołać regionalnego rzecznika dyscyplinarnego.

§ 59.

 1. Regionalny sąd koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez walne zebranie członków (delegatów) regionu.
 2. Regionalny sąd koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Regionalny sąd koleżeński działa na podstawie Statutu oraz regulaminu sądów koleżeńskich uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński.

§ 60.

 1. Regionalny sąd koleżeński rozpatruje: sprawy z obszaru oddziału regionalnego w pierwszej instancji, sprawy przekazane mu do rozpatrzenia przez zarząd regionu.
 2. Regionalny sąd koleżeński może nałożyć następujące kary: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do 3 lat, wykluczenie z Stowarzyszenia,
 3. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem regionalny sąd koleżeński przesyła zainteresowanemu w sposób wskazany w deklaracji członkowskiej.
 4. Orzeczenia regionalnego sądu koleżeńskiego podlegają zaskarżeniu do Głównego Sądu
  Koleżeńskiego. W tym celu zainteresowany może wnieść odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu orzeczenia regionalnego sądu koleżeńskiego wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem regionalnego sądu koleżeńskiego, który wydał orzeczenie. Za datę wniesienia odwołania uważa się odpowiednio datę wysłania wiadomości elektronicznej przez nadawcę albo datę nadania listu poleconego.
 5. Orzeczenie regionalnego sądu koleżeńskiego, od którego nie wniesiono odwołania, jest prawomocne. Po uprawomocnieniu się orzeczenia nakładającego karę, regionalny sąd koleżeński przekazuje jego odpis Zarządowi Głównemu w celu wykonania.

AKTUALNOŚCI - reg. sąd koleżeński

Propozycja pomocy w mediacjach

28 lutego 2017

Szanowni Koledzy i Koleżanki W oczekiwaniu na regulamin Regionalnego Sądu Koleżeńskiego, który zgodnie ze statutem naszego stowarzyszenia musi uchwalić Główny…

Ta strona wykorzystuje pliki cookies więcej informacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij