W poniedziałek, 13 lutego 2017, odbyło się w siedzibie Komitetu Obrony Demokracji Regionu Łódzkiego posiedzenie regionalnego sądu koleżeńskiego.

 

W tajnym głosowaniu ukonstytuował się skład władz Regionalnego Sądu Koleżeńskiego, do którego weszli:

Anna Ginalska – przewodnicząca Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
Monika Marcinkowska-Bachlińska – zastępca przewodniczącej
Robert Szczerbaniak – sekretarz

Członkowie: Ewa Kruszyńska, Jerzy Morka

Członkowie RSK Region Łódzki KOD przyjęli wyżej wymieniony skład sądu uchwałą.

Wszelkie sprawy związane z kompetencjami Regionalnego Sądu Koleżeńskiego prosimy kierować w formie listownej:

  1. pod adresem siedziby KOD  Region Łódzki, ul. Gdańska 29 1U, 90-715 Łódź
  2. pocztą elektroniczną – kolezenski@kod-lodzkie.pl

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz