Geneza projektu „kłamstwo polityczne”


Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki od około dwóch miesięcy pracuje nad nowym projektem. Pragniemy rozpocząć cykl debat poświęconych kłamstwu politycznemu, a także etyce w polityce. Poprosiliśmy o pomoc uznane autorytety z zakresu prawa, etyki, socjologii, psychologii, przedstawicieli mediów. Nieodpowiedzialne słowa wypowiadane przez polityków, z założenia kłamliwe, wyrządzają często ogromne straty zarówno w skali całego kraju, wizerunku państwa na świecie, jak i w odniesieniu do życia każdego z obywateli.

Nauczyliśmy się żyć ze świadomością, że polityka to byt odrębny poprzez specjalne uprawnienia, często chroniony immunitetem, w którym powszechne normy bywają jedynie pustą deklaracją. Zachowania, na które negatywnie, z oburzeniem reagujemy w naszym otoczeniu, zdają się być akceptowalne, gdy tłumaczymy je „przecież to polityka”. W społeczeństwie, w którym ponad 90% osób deklaruje się jako katolicy, dla których jedno z podstawowych przykazań mówi „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu”, z pewnym przymrużeniem oka traktuje się prawdomówność klasy politycznej. Tej, która ma największy wpływ na kształtowanie naszego bytu, norm, zasad. Która ustanawia prawo.

Nawołujemy zatem do stworzenia narzędzi, dzięki którym wiarygodność polityków –  a co za tym idzie  organów państwa – będzie można odbudować. Chcemy m.in. zastanowić się jakie istnieją możliwości formalne gwarantujące każdemu obywatelowi możliwość faktycznego rozliczenia polityków ze słów z założenia nieprawdziwych. Zapraszajmy na te spotkania do roli ekspertów nie tylko polityków, ale i etyków, psychologów, socjologów, ekonomistów, prawników… Kłamstwo polityczne ma wielowymiarowe skutki. Warto o tym rozmawiać i dążyć do odkłamania polityki.

Pragniemy również podjąć dyskusję  nad możliwością dołączenia do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kategorię nowej kategorii prawa: Prawa do prawdziwej informacji ze strony władzy publicznej. Takie Prawo do prawdy wyposażyłoby obywateli państw Rady Europy w instrument prawny, który pozwoli zaskarżyć władze publiczne świadomie posługujące się kłamstwem do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 

Komitet Obrony Demokracji jako stowarzyszenie prodemokratyczne ma możliwość nie tylko reagowania na przypadki ograniczania praw człowieka i naruszanie zasad państwa prawa. Powinnością KOD jest także kreowanie takich projektów, które dadzą narzędzia do walki z nieuczciwością przedstawicieli władzy i poprawią poczucie bezpieczeństwa obywateli. Zapraszamy do współpracy przy tym projekcie wszystkie siły prodemokratyczne, organizacje społeczne i proobywatelskie. Możemy razem stworzyć nową jakość życia politycznego w Polsce.


11 maja godz. 18.00 w siedzibie tygodnika Polityka odbędzie się debata, w związku z wydawnictwem „Wielkie post” Niezbędnik Inteligenta.

Po prezentacji w/w wydawnictwa rozpocznie się debata z udziałem prof. Płatek , prof. Strzembosza i prof. Kruszyńskiego na temat inicjatywy KOD Łódź ws podjęcia dyskusji o kłamstwie politycznym i możliwości stworzenia narzędzi skutecznego rozliczania polityków z takich zachowań, w tym ewentualnej odpowiedzialności karnej.