___
Michalina Engel

Na walnym zebraniu członków naszego regionu dokonaliśmy wyboru 11 delegatów na zjazd krajowy.

Nie znamy jeszcze terminu zjazdu, ale mamy nadzieję, że w najbliższych dniach zostanie on ogłoszony przez Zarząd Główny.

Tymczasem chcielibyśmy rozpocząć przygotowania. Jednym z najważniejszych tematów, którymi zajmować się będą delegaci jest statut KODu – do kompetencji zjazdu krajowego należy uchwalanie w nim zmian.

strzalka1Zanim spróbujemy wypracować wspólne stanowisko łódzkich delegatów, chcemy umożliwić każdemu KODerowi i KODerce zgłoszenie swoich pomysłów.
Dlatego proponujemy, by uwagi przesyłać drogą mailową na adres: prawo@kod-lodzkie.pl

Propozycje zmian w treści Statutu będziemy zbierać do 31 marca. Muszą być zgłoszone w formie gotowego przepisu, który miałby się znaleźć w statucie zamiast albo oprócz obecnych postanowień.

Prosimy, by każdą propozycję krótko uzasadnić – dlaczego właśnie taką zmianę uważamy za potrzebną.