Łódź, dnia 6 stycznia 2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Jako pełnomocnik do spraw organizacji struktur stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” regionu łódzkiego, na podstawie  uchwały nr ZG/2017/01/03/2 Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zwołania pierwszego Regionalnego Walnego Zebrania Członków w Łódzkim Regionalnym Oddziale Stowarzyszenia, w związku z § 18 ust. 3 Statutu stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” zawiadamiam, że Regionalne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” regionu łódzkiego odbędzie się:

w dniu 5 lutego 2017 o godz. 10:00
w sali mHotel przy ul. Św. Teresy 111 w Łodzi.

 

W przypadku, gdyby Regionalne Walne Zebranie Członków nie mogłoby się odbyć w powyższym terminie z powodu braku wymaganego quorum, Regionalne Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie tj. w dniu 5 lutego 2017 roku o godzinie 11:00 w miejscu wskazanym powyżej (§ 46 ust. 6 Statutu).

Projekt regulaminu obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” jest dostępny na stronie www.ruchkod.pl/wybory-kod-2017/

Proponowany porządek obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” zostanie opublikowany w terminach przewidzianych w statucie.

 

Pełnomocnik ds. organizacji struktur stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” regionu łódzkiego
Mirosław Michalski