5 lutego 2017 roku odbyło się w Łodzi Walne Regionalne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji Regionu Łódzkiego.

Wyniki wyborów:

Przewodniczący Regionu
Mirosław Michalski  – 190 głosów na 226 oddanych


Członkowie Zarządu Regionu
ilość wydanych kart: 216
(w nawiasach liczba uzyskanych głosów)

Michalina Engel (157)
Katarzyna Knapik (187
Piotr Kujawiński (136)
Wojciech Ossowicki (168)
Jarosław Płuciennik (119)
Jakub Stawicki (153)


Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej
(w nawiasach liczba uzyskanych głosów)
Ewa Radowicz (126)
Michał Karowicz (78)
Elżbieta Jankowska (90)


Członkowie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
ilość wydanych kart: 156
(w nawiasach liczba uzyskanych głosów)

Anna Ginalska (95)
Ewa Kruszyńska (56)
Monika Marcinkowska-Bachlińska (67)
Jerzy Morka (65)
Robert Szczerbaniak (104)


Delegaci KOD Region Łódzki na Krajowy Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.
(w nawiasach liczba uzyskanych głosów)

Michalina Engel (62)
Jolanta Gałkiewicz (59)
Katarzyna Knapik (72)
Małgorzata Michalska (61)
Mirosław Michalski (81)
Michał Mostowy (75)
Janusz Nagiecki (101)
Wojciech Ossowicki (64)
Anita Sowińska (71)
Jakub Stawicki (63)
Jarosław Szczepaniak (102)


W czasie Walnego Zebrania Członków KOD Regionu Łódzkiego pod głosowanie zostały podane i przyjęte większością głosów następujące uchwały:

  1. Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI” województwa łódzkiego zobowiązuje zarząd regionu do podjęcia wszelkich niezbędnych i przewidzianych prawem działań, które umożliwią uzyskanie osobowości prawnej przez Region Łódzki Stowarzyszenia.
  2. Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI” Regionu Łódzkiego przyłącza się do uchwały WZC Regionu Mazowsze wyrażającej podziękowania Prof. Andrzejowi Rzeplińskiemu, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, za niezłomną postawę i stanie na straży praworządności w Polsce, a w szczególności za obronę niezależności Trybunału Konstytucyjnego, co było impulsem do powstania Komitetu Obrony Demokracji.
  3. Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI” Regionu Łódzkiego sprzeciwia się wprowadzeniu w życie proponowanych zmian ustawowych uderzających w podstawy konstytucyjne funkcjonowania sądownictwa powszechnego w Rzeczypospolitej Polskiej, jako godzące w fundamenty trójpodziału władzy, będącego podstawą funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.
  4. Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI” Regionu Łódzkiego zobowiązuje Zarząd Regionu do powołania zespołu, którego celem miałoby być stworzenie projektu programu działania Regionu Łódzkiego Stowarzyszenia KOD.
  5. Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI” Regionu Łódzkiego wzywa Zarząd Główny do zwołania Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów w proponowanym wcześniej terminie, to jest 4-5 marca 2017.
  6. Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI” Regionu Łódzkiego wzywa Delegatów Regionu Łódzkiego do podjęcia działań na najbliższym Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia KOD w zakresie ustanowienia instytucji przewodniczącego honorowego Stowarzyszenia KOD.
  7. Na zebraniu przyjęto także nowy regulamin Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOD reg. łódzki.

Napisali o nas: