Tym razem ze spotkaniem Latającego Uniwersytetu Demokracji zawitaliśmy do Chechła II pod Łaskiem.
Na spotkanie przybyły około 60 osób, nie licząc organizatorów i zaprzyjaźnionych KODerów. Naszym specjalistą był znów wicekoordynator regionalny mecenas Jarosław Szczepaniak, a prowadzącą koordynatorka grupy pabianickiej Gabrysia Sławińska. Poruszono stałe tematy: kto i na jakich warunkach może nabyć i sprzedać ziemię rolną lub działkę leśną; jakie są możliwości podziału ziemi przy dziedziczeniu i rozwodach; jakie warunki musi spełniać rolnik indywidualny; wreszcie jakie konstytucyjne prawa narusza ustawa. Z sali padło pytanie: czy to jest forma nacjonalizacji ziemi przez państwo?

Pomimo trudnego tematu, spotkanie potrwało aż około dwóch godzin. Na koniec zebrani podchodzili, by skonsultować się indywidualnie, co staje się już normalną praktyką naszych spotkań. Ponownie okazało się, że rozmowy o tzw. ustawie rolnej są bardzo potrzebne, a szczególnie tłumaczenie ich prostym i przystępnym językiem. Ogromnym powodzeniem cieszyły się także nasze ulotki.

___Katarzyna Knapik