„Konfrontacje” w ToyaTV z udziałem Mec. Jarosława Szczepaniaka – członka Łódzkiego KOD:

konfrontacje