Stanowisko koordynatorów KOD-u łódzkiego
związane z oświadczeniem Zarządu Głównego KOD
z 17 stycznia 2017 r.

W obliczu oczekiwania członków Stowarzyszenia KOD i sympatyków w naszym regionie, publikujemy nasze stanowisko w kwestii oświadczenia Zarządu Głównego.

      Po pierwsze, nie mamy wystarczającej wiedzy, aby rozstrzygać w sposób obiektywny kwestie, które doprowadziły do dymisji skarbnika KOD Piotra Chabory oraz wywołały serię wypowiedzi do prasy na temat nieprawidłowości finansowych. Ze swojej strony zapewniamy gotowość wsparcia Zarządu w uporządkowaniu wszelkich spraw formalnych – złożyliśmy ofertę pomocy i została ona przyjęta. Już teraz chęć wsparcia wyrazili Alicja Gruszka, Dorota Milcarz-Ossowicka i Wojtek Ossowicki, do których kompetencji i bezstronności mamy wielkie zaufanie.

Oświadczenie Zarządu o utracie zaufania do Przewodniczącego KOD, Mateusza Kijowskiego przyjmujemy z dużą rezerwą. Do czasu zakończenia prac przez Komisję Rewizyjną i firmę audytorską w naszej opinii nie powinno się formułować tak dalece idących twierdzeń. Cieszy nas powołanie w skład Zarządu Krzysztofa Łozińskiego i dojrzenie konieczności wprowadzenia programu naprawczego. To odważny akt samokrytyki ze strony całego Zarządu.
„Murem za KOD-em” – to nasza dewiza.

      Po drugie, niezależnie od wydarzeń i wypowiedzi bulwersujących opinię publiczną będziemy w naszym regionie kontynuować swoją pracę jako KOD. Chcemy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że dla nas najważniejszy jest cel KOD-u oraz ludzie, którzy go tworzą. Cel się nie zmienił i żadne wewnętrzne wstrząsy w KOD nie mają wpływu na naszą determinację do jego osiągnięcia. Wobec zaś ludzi, którzy pokładają w nas nadzieję, czujemy się zobowiązani do nieustającej pracy, reprezentacji oraz dążenia do sprawnego zorganizowania zjazdu regionalnego. Osoby z łódzkiej grupy koordynacyjnej pojawiają się jako goście zjazdów walnych w innych regionach i zapewniamy, że z każdego takiego wyjazdu wyciągamy wiele konstruktywnych wniosków. Uważamy także, że naszym wielkim zadaniem jest dążenie do jak najszybszego zjazdu krajowego Stowarzyszenia, podczas którego to właśnie członkowie KOD-u będą mieć możliwość wypowiedzenia się w kwestiach najważniejszych i że to do nich należeć będzie rozliczenie dotychczasowej pracy władz Stowarzyszenia.

      Po trzecie, w toczących się sporach nie chcemy stać po stronie jednostek, tylko po stronie wartości. Tworzymy listę dobrych zasad, idei i środków działania, niezależnie od źródła, z którego pochodzą. Jesteśmy zdania, że wiele takich sprawdzających się w praktyce zasad udało nam się przetestować w naszym regionie – jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim naszym sympatykom, który poświęcają swój czas na zgłaszanie nam pomysłów i uwag.

W regionie łódzkim organizujemy swoją pracę w oparciu o:

  1. pracę zespołową – wzywamy do kandydowania do władz SKOD osoby potrafiące dobrze pracować w grupie. Wspólna praca i wieloliderowość jest siłą naszego regionu. U nas nie ma szefów i rozkazów, są współpracownicy, zebrania i wspólne ustalenia. To czasem zajmuje nieco czasu, ale jest skuteczne i uczciwe,
  2. zarządzanie projektami, nie rządzenie ludźmi – powołujemy zespoły robocze ds. różnych zadań, z reguły pomysłodawca jest potem koordynatorem danego działania. Tak działają Flash moby, flash moby regionalne, PIKODy, środy z KOD-em, organizacja pikiet i marszów i wiele innych zadań. Małe grupki są efektywne i kreatywne. Każdy może być opiekunem jakiejś aktywności w KOD, wystarczy, że ma dobry pomysł i wie, jak go wdrożyć,
  3. podział kompetencji i zastępowalność działaczy – mówiąc krótko, każdy robi to, co umie najlepiej. Kiedy trzeba, dzielimy pracę, zastępujemy się i uzupełniamy. Każdy szanuje pracę innych, chociaż ma prawo także zgłaszać uwagi,
  4. zaufanie wynikające z gospodarności i transparentności – staramy się wszystko robić jak najprościej, najskuteczniej i najtaniej,
  5. pluralizm – mamy różne zdania i to jest wartością, a nie zagrożeniem. Szanujemy różne poglądy, kwestie sporne traktujemy jako sprawy do rozwiązania, a nie problemy. Dyskusje personalne załatwiamy w gronie prywatnym, nie angażujemy w przepychanki osób trzecich ani mediów. Pracę w KOD traktujemy jako służbę, a nie karierę. Zakładamy dobrą wolę u każdego, dopóki nie okaże się inaczej. Dbamy o różnorodność działań, o apelowanie do zróżnicowanych grup społecznych, bez uprzedzeń,
  6. lokalność – według nas serce KOD-u nie bije w zarządach ani radach, tylko na konkretnych spotkaniach, w konkretnych grupach i miejscach. Uważamy, że nawet najmniejsza akcja lub gest może mieć znaczenie. Chcemy docierać do mniejszych miejscowości, do grup wykluczonych, do osób do tej pory niezaktywizowanych. Mamy nadzieję budować w naszym województwie silne grupy lokalne i jesteśmy dumni z ich osiągnięć. Unikamy hierarchizacji i centralizacji. Najważniejszy dla nas jest region łódzki, co nie oznacza, że nie wspieramy działań ogólnopolskich, czy w innych regionach,

Jest z pewnością jeszcze wiele wartości, które możemy dopisać do tej listy. Chcemy zapewnić Was, że będąc do bólu świadomymi trudności, z jakimi zmaga się i będzie zmagać nasze Stowarzyszenie – my pracujemy wciąż i nie schodzimy z pokładu. Nie opuszczamy Was, ponieważ to Wy okazaliście nam swoje zaufanie i tylko Wy możecie zwolnić nas z naszych obowiązków. Wybory w regionie dopiero przed nami i przygotujemy je najlepiej jak potrafimy, ale warto uświadomić sobie, że każde z nas wybiera taki lub inny KOD każdego dnia – poświęcając swój czas i pracę lub nie.

KOD jest taki, jacy my jesteśmy. Pamiętajmy o tym.

 

Koordynatorzy regionu łódzkiego
Mirek Michalski
Katarzyna Knapik
Jarosław Szczepaniak