Zebranie rozpoczęliśmy od podsumowania naszego największego dotąd przedsięwzięcia tj. spotkania z Adamem Michnikiem w ramach Klubu Dyskusyjnego. Ela podziękowała za pomoc wszystkim osobom zaangażowanym w pracę przy spotkaniu.  Następnie przeszliśmy do omówienia zagadnień związanych z najbliższymi wydarzeniami, czyli ze spotkaniem z prof. Balcerowiczem 29.01. w Pabianicach, Regionalnym Walnym Zebraniem Członków  05.02.,  protestem studentów 25.01.

Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie podjętych po ostatnim spotkaniu zadań. Oprócz wspomnianego wcześniej spotkania z Adamem Michnikiem  w Teatrze Nowym odbyła się debata edukacyjna 16 grudnia 2016, zorganizowana przez Elę, razem z Młodym KOD-em zapaliliśmy świeczkę Prezydentowi Narutowiczowi w rocznicę śmierci, co zorganizował Maciek również 16.12. Rozpoczęliśmy kurs komputerowy, który jest prowadzony przez Grażynę i będzie kontynuowany przez kolejnych prowadzących, Włodka i Anetę. Dorota przeprowadziła pierwszy z cyklu warsztatów komunikacji z elementami dramy. Członkowie grupy Edukacja zajęli się cyklem pikiet #podpis . Na początku Kasia i Michał, potem pikiety kontynuowali przez wiele dni Piotr i Jola – w sumie pikiety trwały 27 dni.. Odbył się pierwszy PIKOD lotny, w którym stanęli Piotr, Magda i Ludek. Istnieje potrzeba kontynuowania PIKOD-ów lotnych, jak również FLash Mobów. Środy z KOD-em przekształciły się w spotkania wyborcze, ale po wyborach wrócą do dawnej formuły.

W dalszej części spotkania rozmawialiśmy o postępach w działaniach, które są w trakcie realizacji. Przedyskutowaliśmy akcję Ex Libris KOD-u (Ela), KOD Kino (Maciek) i KOD Teatr (Ela), spacer z KOD-em (Dorota); 2 LUD-y (Monika); spotkanie z ramach Klubu Dyskusyjnego (Dorota i Ela)

Rozmawialiśmy również o całkowicie nowych pomysłach: o szkoleniu, dla KOD-erów, dotyczącym przysługującym im prawom, przy którym nawiążemy współpracę z grupą Prawo; o szkoleniu dla PIKOD-owców z tego, jak rozmawiać z ludźmi o innych poglądach (Dorota); o pomyśle nowej ogólnopolskiej grupy o tematyce dotyczącej kultury i sztuki (Igor i Kasia). Wyznaczyliśmy osobę do kontaktu z Młodym KOD-em w sprawie Dnia Darwina 12.02. (Roman). Jerzy poinformował o współpracy z Młodym KOD-em przy tworzeniu komiksu edukacyjnego. Rozmawialiśmy także o sposobach aktywizacji nieaktywnych członków oraz sposobami zachęcenia nowych osób do aktywnego uczestnictwa w naszych działaniach.

__Katarzyna Witek