We wtorek 7 czerwca w restauracji GulJan w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie grupy KOD z terenów Piotrkowa.

Tematem głównym był wybór nowego koordynatora oraz pomoc w aktywizacji grupy. Na spotkanie przybyli członkowie grupy piotrkowskiej, koordynator grupy regiony Piotr Kośla oraz koordynator Tomaszowa Paweł Andryszczak.

Spotkanie rozpoczął, tymczasowy opiekun grupy Andrzej Wiśniewski gdzie krótko przedstawił, swoje działania w Piotrkowie, a następnie glos zabrał, Paweł Andryszczak gdzie podpowiadał jak zaktywizować ludzi do działania oraz zadeklarował swoją pomoc przyszłemu koordynatorowi.

Po krótkiej przerwie został wybrany nowy opiekun grupy, którym została Bogusława Szczukocka z Piotrkowa Trybunalskiego. To już kolejna kobieta koordynator w regionie, która zgodziła się objąć stery i poświęcić swój wolny czas na rzecz naszego stowarzyszenia.

Omówione zostały sprawy ważne i pojawiły się plany na przyszłość. Na koniec powstała dyskusja na temat przyszłego członkostwa w stowarzyszeniu i sytuacji w naszym kraju, czas upływał szybko w przyjaznej atmosferze i około godziny 20.30 zakończyliśmy spotkanie.

___Piotr Kośla (opiekun regionów)

PS. Dziękuję Rafałowi Zamojskiemu za pomoc przy zabezpieczeniu spotkania przez silna grupę naszej kodowskiej straży.