.

21 grudnia 2016 r. po pikiecie Komitetu Obrony Demokracji „coDziennik Demokratyczny” organizowanej wraz ze Zjednoczoną Opozycją w Łodzi na Piotrkowskiej doszło w okolicach Pasażu Rubinsteina do pobicia i potraktowania przez nieznanego sprawcę gazem pieprzowym reprezentanta Młodych Demokratów. Powiadomiono policję i wykonano obdukcję lekarską. Komitet Obrony Demokracji region Łódzki zbiera dokumentację fotograficzną pikiety, aby pomóc policji w identyfikacji sprawców brutalnej napaści.

Warto sobie uświadomić, że nawet jeśli pobudki agresora/agresorów nie były stricte polityczne (choć wedle relacji faktycznie padały określenia w stylu „pojeby z PO”), to takie zachowanie może dotknąć każdego/każdej z nas. Mechanizm jest prosty jak konstrukcja cepa: najpierw władza wskazuje grupę społeczną, wobec której toleruje się pokazy agresji. Następnie osobnik o obniżonym progu tolerancji dla własnych impulsów agresywnych doprowadza przy pierwszej napotkanej sposobności do wyzwolenia i eskalacji agresji wobec grupy wskazanej przez rządzących. Tą grupą w tym wypadku jest gorszy sort, komuniści, złodzieje, element animalny, itp itd.

Komitet Obrony Demokracji stwierdza wyraźnie, że od niedawna zwiększa środki ostrożności mające chronić wydarzenia, których jest organizatorem, oraz że będzie współpracował z policją w celu identyfikacji i ukarania sprawców. Dzisiaj agresja dotknęła Jakuba, jutro może dotyczyć ciebie.

___JPN