Łódź, ul. Piotrkowska  – przed siedzibą PiS – godz, 17:00


o pikiecie w mediach: