W czwartkowy wieczór, przed marszem KOD Niepodległości, na spotkaniu roboczym spotkało się 10 z 12 czynnych adminów grupy facebookowej KOD-Łódzkie.

Przedyskutowaliśmy zasady administrowania w grupach lokalnych – część decyzji o zarządzaniu tymi grupami zostanie przekazana koordynatorom tychże grup do rozstrzygnięcia. Dodatkowo zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla nowych adminów z grup lokalnych.

Przedyskutowaliśmy także punkty z nowotworzonego dokumentu dla Adminów z grup regionalnych oraz Grupy Głównej KOD, tzw. Step By Step  – dokument zawiera wytyczne i przykłady zachowań adminów w sytuacjach w naszej codziennej pracy (oceny profili osób aplikujących do grupy, postów, komentarzy).

Rozmawialiśmy także nad sposobami usprawnienia naszej pracy, komunikacji między nami. Rozpatrzone zostały również, zgłoszone przez członków grupy, uwagi dotyczące naszych dotychczasowych działań (przypominam mail na który można wysyłać uwagi /skargi: it@kod-lodzkie.pl).
Zgodnie przyznaliśmy, że pomimo codziennego kontaktu na czacie, takie spotkania w realu są potrzebne częściej.

Jutro (właściwie już dziś) marsz – zatem zebranie zakończyło się przed 22:00.

___MM