29 marca, Grupa Edukacja łódzkiego KODu zaprosiła do Łodzi Kaliskiej działaczy i gości na spotkanie z Hanną Gil-Piątek, działaczką społeczną i polityczną, koordynatorką lokalnej Krytyki Politycznej.
Tematem przewodnim były „Wolność, równość, empatia” jako rozwinięcie „Wolność, równość, demokracja”, hasła Komitetu Obrony Demokracji i hasła Rewolucji Francuskiej „Wolność, równość, braterstwo”.

Spotkanie poprowadziła Katarzyna Knapik.
Bohaterka spotkania apelowała o solidarność i empatię wobec potrzebujących jako o jednym z postulatów, jakie powinni mieć na uwadze działacze KODu. Wywiązała się ożywiona dyskusja z uczestnikami spotkania o budowaniu podziałów społecznych na tle majątkowym i klasowym, osławionych „KODerach w norkach” i „oderwanych od koryta”. Zwracano uwagę na to, by KODerzy nieśli solidarność, braterstwo i pomoc zawsze tam, gdzie są potrzebujący. Rozważano, czy wolontariat i praca społeczna są wartościami atrakcyjnymi dla młodszego pokolenia. Gil-Piątek podkreślała, że we wspólnym, spontanicznym i dobrowolnym wysiłku KODerów tkwi największa siła tego ruchu i żeby nie zrażać się podejrzliwymi i krzywdzącymi opiniami. Poruszano także kwestie odbioru KODu przez środowiska lewicowe oraz socjalne przyczyny zmian politycznych, jakie zaszły niedawno w naszym państwie. Działaczka zwracała również uwagę na rolę edukacji społeczeństwa w zakresie postaw obywatelskich.

Podczas spotkania zabrali głos właściciele sklepu padający niedawno ofiarą chuligaństwa na tle politycznym. Dostali od zebranych na sali brawa za niezłomną postawę. Sami dziękowali także

KODerom za pomoc i solidarność.