Powstał Klub Dyskusyjny im. WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO pod egidą Komitetu Obrony Demokracji Region Łódzki.

Celem klubu jest promowanie autorytetów i wolnej myśli, edukacja, praca u podstaw społeczeństwa demokratycznego, gruntowanie wiedzy obywatelskiej oraz oczywiście szerzenie misji KOD w mediach.
Klub będzie zapraszał prelegentów na cykliczne spotkania raz w miesiącu, w środy-czwartki. Dysputy, debaty, prelekcje, moderowane przez grupę rzeczników prasowych KOD, będą się odbywać przy udziale publiczności. Miejscem spotkań będzie “Klub 6 Dzielnica” – wstęp wolny po wcześniejszym zgłoszeniu. O terminarzu poinformujemy w kolejnych informacjach.

Patron klubu – profesor Władysław Bartoszewskiego, który od początku towarzyszy łódzkiemu KOD na transparentach – został wybrany w demokratycznym głosowaniu spośród 4 kandydatów. Dziś zgodę na ten patronat wyraziła Pani Profesorowa Zofia Bartoszewska. Dziś właśnie, 19. lutego, przypada 94 rocznica urodzin prof. Władysława Bartoszewskiego.

Mamy nadzieję, że taki zbieg dat dobrze wróży Klubowi Dyskusyjnemu im. Władysława Bartoszewskiego.

klub