Porządek obrad

Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
Region Łódzki w dniu 05.02.2017 r.
 1. Sprawdzenie kworum oraz otwarcie Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji (KOD), zwanego dalej „Zebraniem”, przez Pełnomocnika ds. organizacji struktur Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w województwie łódzkim.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządu Głównego KOD i innych gości.
 3. Wystąpienie Pełnomocnika ds. Organizacji Struktur KOD – Łódzkie.
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Zastępcy Przewodniczącego Zebrania.
 5. Przyjęcie regulaminu Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Prezentacja kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Regionu.
 10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Regionu..
 11. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Regionu.
 12. Prezentacja kandydatów na członków Zarządu Regionu.
 13. Ustalenie liczby członków Zarządu Regionu.
 14. Wybór Zarządu Regionu.
 15. Prezentacja kandydatów do regionalnej Komisji Rewizyjnej.
 16. Wybór Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
 17. Prezentacja kandydatów do regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
 18. Wybór Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
 19. Prezentacja kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 20. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 21. Dyskusja programowa.
 22. Wolne wnioski.
 23. Podsumowanie i zamknięcie Zebrania

 

___Pełnomocnik ZG KOD w Regionie Łódzkim | Mirosław Michalski


 

Zobacz także: