W dniu 23.08.2016 roku w Zgierzu odbyło się kolejne, tym razem otwarte spotkanie grupy lokalnej KOD Zgierz. Spotkanie rozpoczęło się bardzo interesującą prelekcją pt. „Prawa i wolności obywatelskie a działalność (bez) prawna rządu”, którą poprowadziła Ania Ginalska z KOD Łódź . Ania krótko i treściwie omówiła sytuację związaną z nowymi ustawami, które ostatnio uchwalił nasz rząd. Wywiązała się dyskusja i było widać, że prezentacja podobała się uczestnikom.

Po prelekcji omówiono plan nadchodzących wydarzeń organizowanych przez KOD w Łodzi oraz w Polsce. My jako grupa zgiersko-aleksandrowska będziemy gospodarzami ważnego dla nas wydarzenia, które będzie miało miejsce 23.09.2016 w Aleksandrowie Łódzkim – przyjedzie do nas na spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o Polsce” – Prezydent Lech Wałęsa. Do pomocy przy organizacji tego spotkania zgłosiły się chętne osoby.

Ważnym elementem spotkania było omówienie sytuacji w obszarze członkostwa w KOD, nadchodzącego walnego zgromadzenia w Regionie oraz w grupie lokalnej. Podczas spotkania deklarację członkowską złożyło kilka osób – i wygląda na to, że spełniamy już wymóg ilościowy, aby powstała grupa lokalna KOD Zgierz! Brawo My J.

Poruszyliśmy też temat znany dobrze wszystkim w Łodzi – a mianowicie flash mob-y. Ewa Kruszyńska zaproponowała scenariusz dla Zgierza – i pomysł spodobała się, także we wrześniu zorganizujemy pierwszy flash mob w naszym mieście i oczywiście pochwalimy się relacją.

___Asia Olszewska (koordynator KOD Zgierz / Aleksandrów Łódzki)