W związku z medialnymi doniesieniami informującymi o usługach świadczonych przez Mateusza Kijowskiego na rzecz KOD, koordynatorzy Regiony Łódzkiego Stowarzyszenia ”Komitet Obrony Demokracji” proszą o zachowanie spokoju. Mateusz Kijowski był i jest liderem KOD. Nawet jeżeli ostatnie informacje wywołały u niektórych osób niepokój, apelujemy o powstrzymanie się na obecnym etapie od ferowania jednoznacznych ocen, które mogą być krzywdzące dla wielu.

Podobnie jak wszyscy, liczymy na uzyskanie wyjaśnień i informacji w sprawach finansowych od wszystkich osób odpowiedzialnych. Do momentu wykazania czyichś uchybień, zachowujemy powściągliwość w ocenie całej sytuacji. Dopiero po rzetelnej analizie planujemy zająć stanowisko, przypuszczalnie wspólnie  z innymi regionami.

Pamiętajmy także, że już wkrótce w trakcie wyborów będzie możliwość oceny dotychczasowej pracy wszystkich osób decyzyjnych w KOD i że główny głos powinien wtedy  należeć do członków Stowarzyszenia.

Do tej pory zachowajmy spokój i nie pozwólmy, byśmy stali się narzędziem w rękach osób nie zawsze sprzyjających naszemu Stowarzyszeniu.

Walka o demokrację i nasza jedność były, są i będą siłą KOD, niezależnie od przeciwieństw losu, jakie mogą nas spotkać!

Mirosław Michalski
Katarzyna Knapik
Jarosław Szczepaniak