Wczoraj, 14 grudnia, powstała nowa grupa regionu łódzkiego KOD Łask.

Spotkaliśmy się w klimatycznej i przyjaznej nam restauracji Retro, 13 osób z Łasku i okolicy oraz nasza trójka z regionu.
Beata Zielińska została opiekunem grupy. Robert Szczerbaniak opowiedział zebranym o rocznej działalności KODu, naszych celach i priorytetach, Klubie im.Wł.Bartoszewskiego oraz działaniach edukacyjnych..
Duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję wzbudził pomysł spotkań z rodzicami i nauczycielami o reformie oświaty, podobnych do tych z rolnikami. Jest szansa na zorganizowanie jeszcze w styczniu dwóch spotkań w Sędziejowicach, jednego dotyczącego nowych ustaw o obrocie ziemią i lasami oraz drugiego o nowej reformie edukacji.
Grupa łaska będzie brała czynny udział w roznoszeniu ulotek, rozwieszaniu plakatów, informowaniu innych o naszych działaniach. W przyszłości, mamy nadzieję, będzie również inicjatorem i organizatorem różnych akcji, podobnie jak inne grupy regionalne. Miło było usłyszeć, że część zebranych osób była z nami 13 grudnia w Łodzi na pikiecie „Pełzający Stan Wojenny”.
W łaskim spotkaniu uczestniczył również pan Jan Walasek, publicysta. Ciekawie mówił o konieczności jednolitej opozycji, porozumienia wszystkich partii, stowarzyszeń, grup społecznych przeciw rządowi łamiącemu prawo i nieprzestrzegającemu Konstytucji.

Z radością witamy nową kodowską grupę regionalną i zapraszamy członków na stronę Facebook KOD_ŁASK_LDZ [ link >>> ]