Czym jest mowa nienawiści? Co ją charakteryzuje? Jak na nią reagować? Latający Uniwersytet Demokracji 24 paźdzernika zaprosił słuchaczy na Gdańską 29, gdzie Jacek Paczesny, doktorant socjologii UŁ przybliżył nam problemy tego, co nazywa się czasem „przemysłem pogardy”. Wykład wzbudził żywe zainteresowanie zebranych, których było około czterdziestu.

Nikt nie jest wolny od pokusy, by upraszczać, szufladkować, przypisywać ludziom cechy na podstawie ich pobieżnego zakwalifikowania do danej grupy. Fachowo określa się to mianem grupizmu. Temat jest chyba szczególnie bliski KODerom, którzy na przestrzeni ostatnich miesięcy dowiedzieli się o sobie, że są „wegetarianami w futrach” albo „oderwanymi od koryta beneficjentami układu”. Mowę nienawiści cechują słowa-wyzwalacze, nie znaczące często nic konkretnego, dlatego tak trudno się przed nią bronić. Bywa także zupełnie niespójna, gdy obiektowi pogardy przypisuje się sprzeczne wzajemnie cechy, np. wróg jest jednocześnie przebiegły i zmanipulowany przez innych. Jak zobaczyliśmy na podanych przykładach, zabiegi te mogą dotyczyć każdego, ale sami także idziemy czasem na łatwiznę uproszczeń, kiedy komentujemy wydarzenia w naszym kraju. Prelekcja Jacka Paczesnego uświadomiła nam, aby być czujnym na zabiegi językowe, które segregują ludzi, również we własnych wypowiedziach. Były to refleksje szczególnie cenne w kontekście trwającej od początku KOD dyskusji, czy powinniśmy „zaostrzyć kurs” i odpowiadać „pięknym za nadobne” naszym adwersarzom.

Wykład został dobrze przyjęty i sprowokował gorącą dyskusję o tym, jakiego języka używamy w przestrzeni publicznej, jak należy na to reagować, w jaki sposób rozmawiać z drugą stroną, jakich haseł wystrzegać się podczas publicznych wystąpień i demonstracji. Organizatorzy grupy Edukacja doszli do wniosku, że temat jest bardzo aktualny i warto włączyć go do stałej oferty Latającego Uniwersytetu, zatem osoby nie mogące przybyć dzisiaj mogą liczyć na powtórkę.

___KK

LINK DO VIDEO (transmisja na facebooku) >