____
Monika Zalewska

Umówmy się, książki na temat prawa to nie kryminały. Nie czyta się ich z zapartym tchem i wypiekami na twarzy do białego rana. Bywają jednak chwalebne wyjątki. Rzeźbienie państwa prawa jest książką – wywiadem z Ewą Łętowską przeprowadzonym w umiejętny sposób przez doświadczonego dziennikarza zajmującego się tematyką prawną – Krzysztofa Sobczaka.

Prawnikom Ewy Łętowskiej nie trzeba przedstawiać. To jedna z najwybitniejszych przedstawicielek w swojej dziedzinie. Swoim życiorysem mogłaby obdarować kilku prawników i każdy z nich uznałby, że osiągnął szczyty w swojej profesji. Ewa Łętowska pełniła między innymi funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Również w świecie naukowym jest uznawana za wybitnego uczonego. Jest członkiem rzeczywistym PAN i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Poza działalnością stricte prawną i naukową ta znakomita prawniczka prowadzi działalność popularyzatorską od lat w fascynujący sposób opowiadając o prawie na łamach gazet i książek.

W Rzeźbieniu państwa prawa Ewa Łętowska porusza tematy prawne, które były obecne w polskiej debacie publicznej i zrodziły liczne kontrowersje. Z niezwykłą swadą opowiada między innymi o sporze o aborcję, w którym jako RPO brała udział, prawie do zgromadzeń, tymczasowym aresztowaniu, czy też analizuje spór dotyczący ACTA. Te przenikliwe przemyślenia wykraczają poza typowe analizy dokonane w gazetach. Przebija przez nie głębokie zrozumienie prawa i zasad nim rządzących. Autorka zdradza również kulisy pracy Trybunału Konstytucyjnego, czy uchwalenia niektórych ustaw. Z książki można się też dowiedzieć, co charakteryzuje dobrego sędziego i jakie są rzeczywiste problemy naszego wymiaru sprawiedliwości. Ewa Łętowska prezentuje wyraziste poglądy, ale nacechowane tolerancją i szacunkiem dla odmiennych zapatrywań. Wyraźnie przebija przez nie myśl, że zadaniem prawa jest próba pogodzenia niekiedy sprzecznych interesów i ideologii.

Książkę tę można polecić zarówno doświadczonym prawnikom jak i osobom, na co dzień z prawem nie mającym nic do czynienia. Prawnicy po jej lekturze z pewnością odkryją dla siebie coś nowego na temat prawa, co pozwoli im doskonalić swój warsztat. Inni dostrzegą, że prawo to nie tylko kodeksy i paragrafy, lecz fascynująca i skomplikowana materia, wymiar, który niepostrzeżenie przenika całe nasze życie.