W opracowaniu prof. Krzysztofa  Pomiana

Wyobraź sobie Larego Page’a z Uniwersytetu Stanforda, twórcę jednej z najpopularniejszych przeglądarek internetowych Google. Przyświecała mu misja „skatalogowania światowych zasobów informacji i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi.”

I co, udało mu się? Znasz i korzystasz z Google’a? Piszesz jakiś projekt z informacji znalezionych w przeglądarce? Czy może właśnie zakończyłeś pracę nad swoją nową stroną internetową? A może to już sklep internetowy i twój pierwszy biznesowy start up?

Kiedy Lary Page kończył prace nad swoim projektem, Jerzy Giedroyć już nie żył. No prawie…  Ale nie o matematykę tu chodzi, a różnicę dwóch pokoleń.

Jerzemu Giedroyciowi również przyświecała idea. „Skatalogowania i uczynienia powszechnie dostępnymi i użytecznymi” utworów literackich polskich i europejskich pisarzy i poetów, przybliżenia żołnierzom polskim sytuacji społecznej i politycznej w Europie i Polsce w czasie II wojny światowej, a po 1945 roku, przegląd środowisk emigracji polskiej porozrzucanej po całej Europie, USA i Australii.

Co dzisiaj może wynikać dla Ciebie Czytelniku z postawy Page’a i Giedroycia?

Obydwaj byli znakomitymi „reżyserami”, potrafiącymi skupiać wokół siebie wartościowych, zdolnionych ludzi i zaprząc ich do wspólnego projektu. Potrafili scalać Zespół.

Obydwaj byli dostawcami treści. Działali w różnych warunkach społeczno-politycznych i w różnych epokach medialnych, ale nie ograniczali się do konsumowania literatury, czy treści internetowych. Chcieli Inspirować innych.

Obydwaj, w końcu, osiągnęli sukces. Google w wymiarze globalnym, w kulturze masowej, a Kultura Paryska w wymiarze polskim i w przechowaniu intelektualnych tradycji w naszym społeczeństwie w okresie komunizmu.

Jeśli chcesz być kolejnym Page’em, zacznij od Giedroycia !

Książka opracowana na przez profesora Krzysztofa Pomiana, wiernie oddaje myśl i stylistykę wypowiedzi twórcy Paryskiej Kultury. Książkę „połyka się na jedno posiedzenie”.

Mimo, że nie jest prowadzona ściśle chronologicznie, snuje barwne, żywe i realne obrazy przedwojennych, polskich gabinetów ministerialnych i wojskowych, osobiste i szczere refleksje, o wielkich postaciach – Piłsudskim, Andersie, Sikorskim, Herlingu-Grudzińskim, Miłoszu i innych.

Spotkasz w niej najczystszą polszczyznę, wspaniałą szkołę polskiej dyplomacji i obowiązujące niegdyś zasady savoir vivre.

Książka pomoże Ci w refleksji nad tym, co w życiu jest ważne.

W myśl słów Władysława Bartoszewskiego, przekonasz się, że „na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca ale jeszcze pewniej nie wszystko co się opłaca, jest w życiu coś warte.”

Z mojej perspektywy, postać Jerzego Giedroycia jest najwyższej próby przykładem obywatelskiej i społecznej odpowiedzialności za współobywateli, ojczyznę i żywym świadectwem, że bycie Liderem, to świadomy wybór, często w trudnych okolicznościach, a nie dar, czy boskie zrządzenie losu.

Szczerze rekomenduję!

___Jakub Stawicki


P.S. Książka w formacie PDF jest do bezpłatnego pobrania ze strony Kultury Paryskiej, tu:
http://www.kulturaparyska.com/pl/ludzie/pokaz/g/jerzy-giedroyc