Kto był pierwszym KODerem? Mateusz Kijowski? Krzysztof Łoziński? A gdzie tam. Pierwszym w Polsce obrońcą Konstytucji, a także wolnej, samodzielnej i oświeconej Polski był Tadeusz Kościuszko. Bez niego nie byłoby tradycji powstańczych i niepodległościowych. To także pierwszy nad Wisłą obrońca praw człowieka i obywatela. Jednym słowem – my wszyscy z Tadeusza. Nieco mniej ostatnio wspominany to bohater, nie dość że ateista i mason, to jeszcze konstytucjonalista, dlatego Komitet Obrony Demokracji postanowił na 3 maja złożyć hołd tej postaci.

Pomnik Tadeusza Kościuszki w Łodzi to także miejsce szczególne. To tutaj kończyły się dwa dotychczas zorganizowane łódzkie marsze: 23 stycznia i 17 kwietnia. Zatroskany Naczelnik spoglądał na nas zawsze życzliwie z góry, gdy wspinaliśmy się na cokół i wykrzykiwaliśmy swoje hasła.

Koderzy zaczęli się schodzić już od rana, zostawiając pod pomnikiem różne kwiaty. Dominowały biało-czerwone wiązanki, ale było także dużo kolorowych tulipanów, a nawet kwiaty z papieru lub…szkła. O godzinie 12.00 nastąpiło złożenie wspólnego bukietu oraz szarf okolicznościowych. Naczelnik dostał także pierwszy numer DeKODera, gazetki informacyjnej łódzkiego Komitetu. KODerzy chętnie robili sobie zdjęcia oraz wzięli udział w krótkim konkursie na temat demokracji zorganizowanym przez zespół Edukacja. Na koniec wspólnie odśpiewano hymn.