Jako Pełnomocnik ds. organizacji struktur Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w województwie łódzkim, otwieram procedurę zgłaszania kandydatów na przewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków zarządu Łódzkiego Oddziału Regionalnego KOD.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury lub kandydatury innych osób wysyłając zgłoszenie pod adres miroslaw.michalski@ruchkod.pl  od 6 stycznia do 29 stycznia 2017 roku do północy.
W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko oraz  imię i nazwisko zgłaszanej osoby, funkcję do której zgłoszona jest kandydatura (przewodniczący lub członek zarządu regionalnego Stowarzyszenia) a także dołączyć zgodę na kandydowanie (zgodę można dostarczyć do biura KOD, ul. Gdańska 29, do 4 lutego).


Lista kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości 30 stycznia 2017 roku.
Wyborów dokonamy podczas walnego regionalnego zebrania członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, które odbędzie się 5 lutego 2017 roku.

___Pełnomocnik ZG KOD w Regionie Łódzkim | Mirosław Michalski


 

Zobacz także: