Komunikat z dnia 20.11.2017 r.

Szanowni Państwo, Koderki i Koderzy

30.11.17 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyposażenia Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji. W związku z powyższym proszę o zastanowienie się, jakie przedmioty państwo wnieśli, jako swój wkład w Stowarzyszenie i czy chcecie darować je na własność, czy jedynie czasowo użyczyć.

Przekazuję państwu zatwierdzone przez Stowarzyszenie umowy: darowizny i użyczenia. Wszystkie osoby, które wniosły wkład rzeczowy w wyposażenie naszej siedziby na ul.Gdańskiej 29 lub Stowarzyszenia KOD, mogą wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj umowy. Darowizna – gdy rzecz przekazywana jest na własność stowarzyszeniu lub użyczenie – gdy rzecz jest przekazywana w posiadanie, bez przenoszenia własności . Umowy, oryginał i kopię, należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby KOD region łódzki, przy ul.Gdańskiej 29 w Łodzi do dnia 29.11.2017.

Uwaga : miejsce, w którym wskazuje się Obdarowanego/Biorącego w używanie, pozostawiamy puste. Kopia umowy, po podpisaniu, będzie do odbioru przy ul.Gdańskiej 29, o czym będę informować.

___
Skarbnik KOD Region Łódzki

Piotr Kujawiński

 

Poniżej pliki pdf wzorców umów:

umowy-darowizny-i-użyczenia