Komunikat z dnia 10.03.2017 r.
Z dniem 8-go marca 2017 zmianie uległ wpis do KRS odnoszący się do siedziby naszego Stowarzyszenia.

Aktualne dane adresowe to:

Komitet Obrony Demokracji
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21 lok.7
00-654 Warszawa

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani zobowiązani są podawać aktualny adres na fakturach dotyczących wydatków KOD. NIP Stowarzyszenia (5252649748) nie uległ zmianie.

___
Skarbnik KOD Region Łódzki

Piotr Kujawiński