W niedzielne popołudnie 5 czerwca w Warszawie Komitet Obrony Demokracji zainaugurował prace nad projektem lepszej wizji Polski dla Polaków.
Wspaniałe emocje wyniesione z Pikników Wolności w całym kraju oraz z Marszu Prezydentów w Warszawie przeistoczyły się w ponad trzygodzinną debatę.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się znakomici eksperci i praktycy w swoich dziedzinach, tworzący zespoły tematyczne, pracujące nad określonym elementem projektu, KOD-erzy z całego kraju, oraz fachowcy od komunikacji, marketingu politycznego i nowoczesnych form edukacji, którzy mają nam pomóc w znalezieniu najlepszych sposobów komunikowania społeczeństwu naszej wizji Polski.

Swoją obecnością i wystąpieniami o wolności i wyborach politycznych dokonywanych przez narody Europy Wschodniej, zaszczycili nas Panowie Prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski.

Konferencję poprowadził profesor Andrzej Blikle.

Przestrzeń Wolności, rozumiemy jako platformę dyskusji i porozumienia, wszystkich tych, dla których wartości demokratyczne są niepodważalne i stanowią fundament bezpieczeństwa kraju i rozwoju społeczeństwa.

Dlatego projekt budowany jest wokół czterech wartości:
demokratycznego państwa prawa;
etyki w politycznym działaniu;
wolności i społeczeństwa obywatelskiego;
szacunku dla nauki i roli kultury i sztuki.

Formuła prac nad projektem jest otwarta, to znaczy, że ważnym elementem składowym pracy nad dokumentami końcowymi będą rozmowy z Polakami. Najważniejszym tego owocem ma być Karta Wolności, która zakreśli obszary wolności i swobód obywatelskich, nienaruszalnych przez władze, oraz dwadzieścia jeden postulatów, tworzących architekturę naszej wizji Polski. .

Z perspektywy celów strategicznych musimy uwzględniać także kalendarz wyborczy, dlatego widzimy, że rok 2018 – rok wyborów samorządowych jest datą graniczną, swoistym kamieniem milowym dla naszego ruchu obywatelskiego. Mamy dwa lata na stworzenie Projektu, zakomunikowanie go obywatelom, przekonanie ich, że jest to lepsza wizja Polski i zarekomendowanie kandydatów, podzielających tę wizję, którzy będą starali się o głosy wyborców.

Pracujemy na trzech płaszczyznach:

  • eksperci nad ramami programowymi;
  • fachowcy od wizerunku nad narzędziami komunikacji;
  • my – KOD-erzy, przedstawiający projekt Polakom.

Dla wielu z nas, to najważniejszy dzień, określający sens naszych działań.

Okrzepliśmy i dojrzeliśmy, nie tylko do wyrażania naszego oburzenia, nie tylko do spektakularnych marszów i protestów, ale potrafimy skupić różne środowiska i przekuć naszą negatywną ocenę otaczającej rzeczywistości w pozytywne myślenie o Polsce i gotowość do przedstawienia Polakom lepszej wizji Polski, lepszej od tych widzianych dzisiaj. Przejęliśmy inicjatywę i pokazaliśmy światu inną narrację o naszym kraju.

___Jakub Stawicki