W środę, 15 czerwca odbyło się drugie spotkanie sympatyków i działaczy KOD z terenu Kutna. Pierwsze odbyło się zimą, ale przybyły na nie osoby niezdecydowane, z których żadna nie wyraziła zgody na poprowadzenie lokalnej grupy. Czas leciał, w innych miejscowościach szybko powstawały nowe ogniwa KOD, a na mapie naszego województwa nadal brakowało tak ważnego regionu, jakim jest Kutno.

– W tej sytuacji podjąłem intensywne działania, aby, zorganizować ponownie spotkanie – mówi Piotr Kośla, koordynator działań grup regionalnych.
– Rozpocząłem od portali społecznościowych, skontaktowałem się z panem Witkiem, który pomógł mi wszystko zorganizować, pozostało zatem tylko ustalenie godziny i poinformowanie lokalnej społeczności.

W tym celu, zaopatrzony w ulotki, wybrał się tydzień wcześniej do Kutna, gdzie w centrum miasta przez godzinę rozmawiał z wieloma mieszkańcami, zachęcając ich do przybycia na spotkanie. W umówionym terminie i miejscu czekała spora grupa zainteresowanych. Spotkanie trwało 2.5 godziny, a dyskusja była wyjątkowo ożywiona – padło wiele pytań na temat naszego stowarzyszenia i rozgorzała debata na temat obecnej sytuacji w kraju.

Na spotkanie przybyli ludzie gotowi do działania, z dużą energią i ciekawymi pomysłami. Pan Witek, były działacz Solidarności, człowiek, który pomógł w zorganizowaniu spotkania, zaproponował, aby stery w Kutnie objął 47-letni Rafał Olesiński, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali tę propozycję. Witoldowi Antczakowi powierzono natomiast funkcję koordynatora wspierającego. Tak więc na mapie województwa mamy wreszcie grupę KOD Kutno, która już się umówiła na kolejne spotkanie, aby omówić działania na własnym terenie.
Gratulujemy.


LINK DO GRUPY KONTO NA FB >>>

mail: kutno@kod-lodzkie.pl