Zarząd postanowił o wewnętrznym podziale kompetencji. Prosimy wszystkich, by – wtedy, gdy jest to możliwe – kontaktowali się bezpośrednio z tym członkiem zarządu, który odpowiada za dany obszar działalności.

Michalina Engel – prawo

Katarzyna Knapik – media / PR

Piotr Kujawiński – finanse / edukacja

Mirosław Michalski – koordynacja / kontakty zewnętrzne / IT

Wojciech Ossowicki – akcja / grupy lokalne

Jarosław Płuciennik – media / edukacja

Jakub Stawicki – akcja / program

Zarząd jednogłośnie uchwalił, że administratorami na oficjalnych grupach KOD Region Łódzki na portalu społecznościowym Facebook mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia zarejestrowani w Regionie Łódzkim. Funkcję administratora powierza odpowiedzialny za dział IT przedstawiciel Zarządu.