W czwartek w siedzibie KOD Łódzkie przy Gdańskiej 29 odbyło się pierwsze po wyborach zebranie Zarządu.

ukonstytuowanie się ZR

Zarząd zdecydował o wewnętrznym podziale kompetencji i przyjął uchwałę o ukonstytuowaniu się w następującym składzie:

  • Mirosław Michalski  – Przewodniczący Zarządu Regionu
  • Katarzyna Knapik – wiceprzewodnicząca
  • Michalina Engel – sekretarz
  • Piotr Kujawiński – skarbnik
  • Wojciech Ossowicki
  • Jarosław Płuciennik
  • Jakub Stawicki

kontakt z ZR

  • podstawowym sposobem kontaktu ze strony Zarządu jest strona internetowa www.kod-lodzkie.pl
  • do kontaktu z Zarządem służy adres mailowy zarzad@kod-lodzkie.pl

dyżury członków ZR

Dyżury członków Zarządu będą się odbywały w siedzibie KOD przy Gdańskiej 29 w każdą środę w godzinach 17-19.30.
Informacja o tym, jakie osoby będę pełniły dyżur w danym dniu będzie wcześniej publikowana na stronie KOD Łódzkie w dziale KALENDARIUM.


program działania reg. łódzkiego Stowarzyszenia KOD

Regionalne Walne Zebranie Członków przyjęło uchwałę, w której zobowiązało ZR do powołania zespołu do opracowania projektu programu działania regionu. Utworzeniem takiego zespołu i uzgodnieniem zasad współpracy jego członków zajmie się Jakub Stawicki.