strzalka1Na zebraniu przygotowaliśmy wniosek o nadanie Regionowi Łódzkiemu osobowości prawnej, który przedstawimy Zarządowi Głównemu KOD (zgodnie ze Statutem decyzję podejmuje ZG po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Regionów). Do wystąpienia z takim wnioskiem upoważnia nas uchwała Walnego Zebrania Członków, które 5 lutego zobowiązało Zarząd Regionu do „podjęcia wszelkich niezbędnych i przewidzianych prawem działań, które umożliwią uzyskanie osobowości prawnej przez Region Łódzki Stowarzyszenia”.

strzalka1Omówiliśmy preliminarz wydatków na marzec, uwzględniający koszty planowanych wydarzeń, akcji i innych działań grup tematycznych i zadaniowych w regionie.

strzalka1Przyjęliśmy jednogłośnie uchwałę opisującą główne obowiązki skarbnika ZR.

strzalka1Omówiliśmy najbliższe wydarzenia:

– 3 marca (piątek) o godz. 17.45 Klub Dyskusyjny im. Wł. Bartoszewskiego zaprasza na spotkanie z Sewerynem Blumsztajnem (AH.-E. Łódź ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 – aula). Wcześniej (około 16:00) na Skwerze im. KOR planowana jest krótka uroczystość zaplanowana przez Klub Pozytywnej Wyobraźni z okazji przypadającej na ten dzień 83 rocznicy urodzin Jacka Kuronia.

– 8 marca (środa) o godz. 17:00 przy ławeczce Tuwima na Piotrkowskiej 104 odbędzie się „Sąd nad czarownicami” – happening w prześmiewczy i żartobliwy sposób pokazujący działanie sądu działającego pod polityczno-religijne dyktando.

UWAGA! Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w organizacji. Przyjdźcie na spotkanie – w najbliższy czwartek (2 marca) godz. 18:30, Gdańska 29.