Przedstawiamy informacje i ustalenia ze spotkania koordynatorów i opiekunów grup KOD Łódzkie:

Najbliższe wydarzenia:

 1. Spotkanie z Andrzejem Celińskim 02.12. o godz. 18:00 w hotelu Ambasador [ informacje> ]
  – podsumowaliśmy stan przygotowań i wyznaczyliśmy zadania promocyjne (roznoszenie plakatów, informacja do mediów lokalnych)
 1. Zjazd koordynatorów regionalnych i członków Zarządu Głównego KOD w łódzkim – początek grudnia; impreza będzie miała charakter zamknięty i ma na celu omówienie kwestii spornych w KOD oraz wypracowaniu wspólnych rozwiązań i wyznaczenia celów przynajmniej do czasu najbliższych zjazdów walnych.
  .
 2. 13 grudnia – Pikieta stacjonarna „Pełzający stan wojenny” w Łodzi
  1. Miejsce i godzina: Piotrkowska przed OFF o 17:00
  2. Zachęcamy do tworzenia transparentów i przyniesienia świec
  3. Wydarzenie na Facebooku powstanie najprawdopodobniej w środę 30.11.2016 rano

Ustalenia organizacyjne:

 1. Opiekunowie grup są zobowiązani przekazywać ustalenia zebrania koordynacyjnego swoim grupom zadaniowym.
  .
 2. Wpłynęły dwa wnioski do Sądu Arbitrażowego, o którym pisaliśmy tutaj (https://kod-lodzkie.pl/informacja-ze-spotkania-grupy-koordynacyjnej-kod-lodzkie-14-11-2016/). Już wkrótce zostanie zaproponowany regulamin stronom spornym.
  .
 3. Pragniemy rozwijać KOD Kapelę – poszukiwana osoba chętna do poprowadzenia grupy.
  .
 4. PIKOD-y zimą – z uwagi na aurę nie będziemy rozstawiać namiotów. Powstał plan tworzenia lotnych PIKOD-ów, czyli po prostu koderów spacerujących z materiałami. Dla oznakowania można wykorzystać kodowe parasolki.
  .
 5. Opracowaliśmy obieg tworzenia ulotek w KOD-zie łódzkim oraz mechanizmy zamawiania ich druku.
  .
 6. Poszukujemy osoby biegłej w kompresji filmów – mamy dwa długie filmy kodowe (spotkanie z Lechem Wałęsą i wykład „Od dyktatury do demokracji”). Chcemy je udostępnić w celach edukacyjnych, ale pliki są bardzo duże.
  .

 

Ważne ogłoszenia:

 1. Uwaga osoby nowo przyjęte do KODu – otrzymanie maila/SMS potwierdzającego przyjęcie nie jest jeszcze jednoznaczne z drukiem legitymacji. Legitymacje są drukowane centralnie. Wszystkie legitymacje do odebrania w regionie łódzkim znajdują się na Gdańskiej 29.
 2. Nieprawidłowo wystawiona legitymacja? Poprawki w danych zgłaszamy na lodzkie@gmail.com do Kasi.

 

Parę wyjaśnień od protokolanta:
Informujemy, że 21.11. nie zamieściliśmy notatki, ponieważ nie było zebrania.

Zaznaczamy również, że w informacji z zebrania podajemy tylko ustalenia i informacje potwierdzone oraz ogłoszenia. Zarysy, projekty, luźne pomysły i niepotwierdzone plany pozostawiamy do użytku wewnętrznego, ponieważ mogą ulec jeszcze wielu zmianom.

Uwagi, propozycje do agendy, zgłoszenia do poszczególnych akcji – TELEFON: 792 412 072 (w godzinach 14.00 – 18.00)  |  E-MAIL: biuro@kod-lodzkie.pl

__Katarzyna Knapik