Przed dziesięcioma dniami odbył się Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich w Warszawie. Właśnie otrzymaliśmy list.

Szanowni Państwo,
w imieniu sędziego Waldemara Żurka rzecznika prasowego Krajowej Rady  Sądownictwa dziękuję za list poparcia dla wszystkich sędziów Rzeczpospolitej Polskiej (podpisany przez Mirosława Michalskiego), który  został przekazany organizatorom Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich 3.9.2016 r. w Warszawie.
Państwa list został odczytany podczas Kongresu i przekazany członkom Krajowej Rady Sądownictwa.
__
Z poważaniem

Alicja Seliga
Kierownik Zespołu ds Medialnych i Wydawniczych Krajowa Rada Sądownictwa

Wśród wielu wydarzeń, często trudno nam o właściwy dystans i decyzję, co jest ważne lub ważniejsze. Pełni obaw o wymiar naszego wystąpienia jednakże głęboko przekonani o jego słuszności, pojechaliśmy do Warszawy reprezentować nas.
Nas obywateli z Pabianic, Łodzi, Regionu Łódzkiego, polskich obywateli. Nas, dla których to wystąpienie było niezbędne w imię wartości dziś kruszonych: wolności, demokracji i solidarności.
Pod Pałacem Kultury i Nauki było nas kilkadziesiąt osób. Trzeba nam wszystkim abyśmy pielęgnowali osobistą odwagę, patrzyli na cele,  konsekwentnie i mądrze kreowali ich realizację. Nasza wzajemna solidarność ma znaczenie. Nasze połączone wolne głosy, wolności ubezpieczają.
Andrzej Owczarek, Janusz Nagiecki, Mirek Michalski – dzięki za Waszą swobodę myślenia, odwagę cywilną i odpowiedzialność.
Szanowni Panie i Panowie Sędziowie, dziękujemy.

__Dorota Milcarz