18 lutego 2017 r. – trasa: Plac Wolności > ul. Piotrkowska 143

Zdjęcia: Tomasz Ogrodowczyk