Espresso: Jarosław Płuciennik


 

Zdjęcia i poniższe video: Madosia Michalska