W dniu 11 lutego 2016 r. ruszył program szkoleń KOD. Na początek zebraliśmy się w mniejszym gronie grupy Edukacja. Monika Zalewska przedstawiła wykład na temat państwa prawa, demokracji liberalnej oraz niezawisłości sędziowskiej. Jarosław Szczepaniak omówił zmiany w ustawach o Trybunale Konstytucyjnym, policji, prokuraturze. Piotr Kujawiński zakończył spotkanie omówieniem zmian w ustawie o służbie cywilnej.

Największe zainteresowanie wzbudziły zmiany dotyczące ustawy o TK. Publiczność zadawała pytania, dyskutowała. Nasze spotkanie uznajemy za pilotażowe. Chcieliśmy zebrać doświadczenia, poznać opinie, przedyskutować formy wykładu, a także zakres prezentowanych treści. Naszym celem jest przekazanie tej wiedzy jak najszerszemu gronu odbiorców.