W miniony piątek (16 grudnia) w życzliwym nam klubie „6 dzielnica” odbyła się przygotowana przez sekcję edukacji KOD debata na temat ”Quo vadis oświato”. 

W debacie wzięli udział:  prof. Jarosław Płuciennik, filolog, dr Andrzej Kompa, historyk, Włodzisław Kuzitowicz, pedagog i felietonista w oświatowym czasopiśmie „Obserwatorium Edukacji”, oraz Jolanta Trawczyńska-Markiewicz z Centrum Kształcenia Nauczycieli.

Wśród uczestników  byli dyrektorzy szkół, nauczyciele i koderzy oczywiście. Debata była gorąca, zdania podzielone, publiczność aktywnie brała udział w dyskusji.

Padło pytanie, czy należy likwidować gimnazja?

Cała oświata i szkolnictwo wyższe są połączone w europejskich ramach kwalifikacji. One dzielą wykształcenie na spójne etapy i tam jest miejsce na gimnazja, które przygotowują do jednej podstawowej rzeczy: mobilności – mówił Jarosław Płuciennik.

Dr Andrzej Kompa stwierdził:

Nie uronię ani jednej łzy po gimnazjach. W wielu z nich dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy zrobili, co tylko było można w tym systemie, ale gimnazja nie były stabilne. Obecni 23-24-latkowie nie wierzą książkom i gazetom, wierzą memom internetowym. Ale chcę szczególnie zaznaczyć, że ta reforma jest zła. Jej zło polega na tempie i niekompetencji tej zmiany.

W czasie spotkania zebrani zgodnie stwierdzali, że nie wierzą w możliwość zatrzymania zmian proponowanych przez minister Zalewską.

Chodzi o to, by na gruzach gimnazjów zbudować nową szkołę indoktrynacji. Proponuję, by wrócić do tradycji Polaków z czasów po powstaniu styczniowym – praca u podstaw. Wielka robota, jaka nas czeka, to jest wzmacnianie nauczycieli, którym przyjdzie pracować w nowych warunkach – mówił Włodzisław Kuzitowicz.

Uczestniczka spotkania, koderka, Beata Zielińska zwróciła zebranym uwagę na rolę, jaka odgrywają gimnazja na wsiach – stanowią centrum życia społecznego, wyrównują szanse młodzieży ze środowisk wiejskich, są bardzo dobrze wyposażone i mają świetną kadrę. Zebrani zgodzili się, że zamknięcie tych szkół przyniesie niepowetowane straty.

Goście debaty zgodnie stwierdzili, że polska oświata musi się reformować, musi iść z duchem czasu i podążać za rozwojem nauki. Podkreślali, że szkoła wymaga zmiany, a nauczyciele powinni być dokształcani. Powinni umieć sprostać wymaganiom współczesnego świata i wychowywać dzieci, nie tylko je uczyć. Musimy chronić dziecko przed indoktrynacją, a nie mieszać je do polityki – mówił Jarosław Krajewski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Łodzi.

Całe spotkanie opisała w dodatku łódzkim „Gazety Wyborczej” dziennikarka Agata Kupracz.

Pół godziny po debacie większość jej uczestników spotkała się na manifestacji pod siedzibą PiS.

___Sardecka-Sokół, E. Leśniowska


O debacie w mediach: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,21132674,reforma-oswiaty-robia-szkole-indoktrynacji-debata.html