Dnia 17 marca 2016 r. o godz. 17:00 z powodu aktów wandalizmu w odniesieniu do działaczy KOD w Łodzi Region Łódzki KOD zwołał konferencję prasową, podczas której odczytano Oświadczenie:


KOMITET OBRONY DEMOKRACJI REGION ŁÓDZKI:
OŚWIADCZENIE

W piątek 11 marca br. oraz dzisiaj, 17 marca, nieznani sprawcy zniszczyli w nocy witrynę sklepu prowadzonego przez naszą Koleżankę i Kolegę. Witryna została zamalowana farbą. Tym samym sprawcy dopuścili się aktów wandalizmu i czynu przestępczego, uderzając jednocześnie w osoby znane ze swojego zaangażowania w działalność KOD.

Członkowie Komitetu Obrony Demokracji (KOD) – Regionu Łódzkiego są zaniepokojeni i wyrażają swój sprzeciw wobec mających miejsce w ostatnich dniach aktów wrogości wobec osób zaangażowanych w działania służące obronie demokracji i wolności obywatelskich w naszym kraju. Dotychczas w naszej otwartej działalności spotykaliśmy się z wyrazami poparcia i akceptacją społeczeństwa Łodzi. KOD łączy, nie dzieli.

Chcielibyśmy te zachowania ukrywających się pod osłoną nocy wandali względem mienia naszych kolegów wiązać z niską kulturą osobistą sprawców. Jednak to, że zniszczono już po raz drugi właśnie tę witrynę, w której można było zobaczyć Manifest KOD oraz ulotkę zachęcającą Polaków do składania podpisów pod obywatelską nowelą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, każe nam przypuszczać, że zachowania anonimowych chuliganów kryją wrogość związaną z wyrażanymi otwarcie poglądami i działalnością na rzecz demokracji w Polsce.

Z przykrością konstatujemy, że 27 lat po odzyskaniu wolności, zderzamy się z nową rzeczywistością, w której nie szanuje się poglądów innych osób i łamie się jedne z podstawowych wolności konstytucyjnych – wolność słowa i sumienia. KOD jako ruch społeczny powstał w odpowiedzi na fakty społeczne i prawne zagrażające polskiej demokracji. Celem działań KOD była, jest i będzie ochrona wartości demokratycznych, dlatego pragniemy nie tylko wyrazić swoje zaniepokojenie podobnymi atakami, które dziś w Łodzi przybrały już formę czynów przestępczych, ale także głośno wskazać na na ich szersze uwarunkowania. Bezprecedensowa nagonka słowna polityków partii rządzącej głęboko dzieli polskie społeczeństwo i eskaluje język agresji. Teraz ten język zamienia się w zachowania wandali. Oświadczamy, że KOD nie ugnie się przed jakimikolwiek działaniami, mającymi na celu zastraszenie osób zaangażowanych w obronę polskiej demokracji i będzie wspierał inicjatywy służące ochronie wolności obywatelskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Stoimy solidarnie razem z naszymi kolegami i koleżankami, i apelujemy o solidarność społeczeństwo Łodzi. Bądźmy razem przeciwko agresji we wszelkiej postaci. Teraz dotknęła ona ludzi z naszego kręgu, jutro dotyczyć może każdego. Apelujemy o solidarność. Kontynuujemy jednocześnie nasze normalne statutowe działania i domagamy się przestrzegania w Polsce prawa.


ZOBACZ RELACJĘ W TOYA TV >    |    ZOBACZ ARTYKUŁ – ONET.PL >