___
Paweł Wika

9 września minie 29 lat od III Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Podczas tego podziemnego zjazdu w roku 1988 zostały sformułowane postulaty ogólnospołeczne.

Studenci domagali się:

 1. Uznania pluralizmu organizacji społecznych,związkowych i politycznych opartego na wolności zrzeszania się.
 2. Demokratycznej ordynacji wyborczej umożliwiającej wysuwanie na kandydatów reprezentantów niezależnych środowisk społeczno – politycznych i przeprowadzenia autentycznych wyborów.
 3. Zaprzestanie jakichkolwiek represji wobec działaczy opozycji demokratycznej i osób reprezentujących niezależne inicjatywy społeczne.
 4. Wprowadzenie zasady obsadzania stanowisk kierowniczych w oparciu o kwalifikacje zawodowe i opinię środowiska pracy. Żądamy natychmiastowego zniesienia tak zwanej nomenklatury, jako praktyki sprzecznej z interesami społecznymi.
 5. Zniesienia cenzury prewencyjnej.
 6. Reformy organów sprawiedliwości poprzez reformę prawa o wykroczeniach. Zagwarantowanie niezawisłości sadów.
 7. Przestrzegania podpisanych i ratyfikowanych przez PRL umów międzynarodowych.
 8. Zniesienia państwowego monopolu państwowego na środki masowego przekazu.
 9. Żądamy wprowadzenia do ogólnego rozpowszechniania dzieł kultury i nauki tworzonych na emigracji.
 10. Zaprzestania degradacji środowiska naturalnego.
 11. Zniesienia ograniczeń paszportowych.

Postulaty te doskonale oddają obraz totalitarnego państwa. Publiczne piętnowanie w gazetach i stawianie zarzutów protestującym pod sejmem, według starej bolszewickiej zasady: dajcie nam człowieka, a my już znajdziemy dla niego paragraf, są zapowiedzią prześladowania opozycji.

Zlikwidowanie służby cywilnej i obsadzanie działaczami partyjnymi stanowisk w administracji państwowej i spółkach skarbu państwa, jest niczym innym, jak odwołaniem się do zasad nomenklatury w PRL.

Wprowadzenie możliwości zablokowania każdej, ale to każdej strony internetowej, decyzją szefa ABW, bez nadzoru sadowego, jest formą cenzury.

Zezwolenie na bezwarunkowe dopuszczanie w sądzie, w oparciu o zmieniony art. 168a Kodeksu Postępowania Karnego, dowodów pochodzących z przestępstw (np.: szantażu, pobicia, prowokacji, łapówki, nielegalnego podsłuchu itp.), jest posunięciem przewyższającym rozwiązania prawne w PRL.

Wykorzystywanie publicznych pieniędzy, pochodzących z abonamentu RTV na cele jednej partii, która opanowała media publiczne, jest kalką z PRL.

Wycinanie puszczy białowieskiej, komercyjne strzelanie do żubrów, zablokowanie rozwoju elektrowni wiatrowych, przy tak dużym skażeniu powietrza, jest niczym innym, tylko odwoływaniem się do przedmiotowego traktowania przyrody rodem z PRL.