18 stycznia 2017 r. w centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone 500 lat reformacji.

Spotkanie prowadził Andrzej Grzegorczyk a debatującymi byli: ks. Paweł Meller wikariusz diecezji warszawskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Semko Koroza z kościoła ewangelicko-reformowanego w Łodzi, proboszcz parafii oraz reprezentant kościoła rzymskokatolickiego ks. Prof. Andrzej Perzyński (UKSW i Seminarium Duchowne w Łodzi).

Wypada pogratulować Centrum Dialogu (dyr. dr Joanna Podolska), że otwiera się na wielokulturową Łódź w zakresie wymaganym przez okoliczności. Łódź to przeszłość polska, ale i żydowska, niemiecka, rosyjska. Wielu protestantów łódzkich dziś to Polacy niewiele mający wspólnego z Niemcami jako nacją, w Łodzi i w regionie łódzkim zawsze zresztą było tak, że obok protestantów Niemców byli także protestanci Polacy, a nawet Czesi.Tradycja reformacji obejmuje także Jana Łaskiego, a związany z nim Łask leży w naszym regionie.

Dialog między księżmi na scenie w wypełnionym audytorium Centrum Dialogu przebiegał naprawdę w przyjacielskiej atmosferze, nikt nie mówił z ambony czy ex catedra. Pomimo obecności w panelu trzech księży wydarzenie miało charakter społeczno-kulturalny, nie religijny. Warto wspomnieć, że w czasach mnożących się podziałów w Polsce i na świecie, w czasach brutalizacji życia społecznego, rosnących nastrojów ksenofobicznych i ultranacjonalistycznych, takie spotkania ponad podziałami goją rany i budują przestrzeń do budowania więzi społecznych, tak potrzebnych Polsce i światu. 31 października 2016 r. w katedrze w Lund papież Franciszek podczas ceremonii otwarcia Jubileuszu 500 lat Reformacji przekazał znak pokoju prymasce Szwecji bp Antje Jackelén: objął ją serdecznie.

Centrum Dialogu zaprasza co miesiąc na spotkania poświęcone tematowi Reformacji.

___jp-n