„Myśli chcą być myślane. A pytania lubią znajdować odpowiedzi”

– kierowani tymi słowy sympatycy Komitetu Obrony Demokracji regionu łódzkiego dyskutowali 31 maja w klubie „6. dzielnica” podczas spotkania „100 pytań do KOD”. Czy pytań było 100 – trudno zliczyć, ale na pewno wiele, a każde znalazło odpowiedź, dzięki wysiłkom łódzkich koordynatorów – Katarzyny Knapik, Mirka Michalskiego oraz rzecznika, Błażeja Lenkowskiego. Obowiązki zawodowe nie pozwoliły uczestniczyć w wydarzeniu trzeciemu z koordynatorów, mec. Jarosławowi Szczepaniakowi oraz rzecznikowi KOD, prof. Jarosławowi Płuciennikowi, który razem z Mateuszem Kijowskim reprezentował KOD w Berlinie. Spotkanie poprowadzili Grażyna Kondraciuk oraz Michał Mostowy.

W ciągu godziny padło wiele ciekawych pytań i stwierdzeń, zarysowały się też trzy tematy, które wzbudziły zdecydowanie najżywszą dyskusję: organizowanie pikniku oraz marszu w jednym terminie, 4 czerwca, wątpliwości i przemyślenia w kwestiach niedawno przyjętego statutu KOD oraz sprawa aktywizacji i przekazywania informacji ludziom z regionów.

Ilu dyskutantów, tyle poglądów – trzeba przyznać, że przebieg dyskusji odnośnie uczczenia rocznicy 4 czerwca był tego żywym przykładem. Część zebranych uważała, iż marsz ten będzie historyczny, a więc należy przedkładać go ponad lokalny piknik. Inni natomiast twierdzili, że piknik jest szalenie ważny, ze względu na możliwość dotarcia do wielu ludzi, którzy o KOD nie słyszeli. Po burzliwej, popartej wieloma argumentami dyskusji doszło do konsensusu – część z nas pojedzie na marsz, a część pozostanie na pikniku. Obie grupy dadzą z siebie 300% wysiłku i obdarują drugą grupę milionem zdjęć i filmów.

Idea lokalnych pikników poprowadziła dyskusję w kierunku kwestii aktywizacji regionów. Marzeniem zebranych byłoby, gdyby każde miasteczko, niezależnie od wielkości, miało własną grupę KOD-erów, którzy działaliby lokalnie. Wzorem mogą być tu Pabianice, które 17 czerwca organizują spotkanie z Władysławem Frasyniukiem! Pojawił się również pomysł powstania „KODobusu”, którym do mieszkańców miast i miasteczek w naszym regionie będą docierały informacje o ostatnich wydarzeniach i planowanych akcjach.

Pytano również o termin składania deklaracji członkowskich. Już w najbliższych dniach pojawi się taka możliwość i każdy chętny będzie mógł przystąpić do stowarzyszenia. Jesienią natomiast, walne zebranie delegatów regionów, zdecyduje o terminie przeprowadzenia wyborów lokalnych i ogólnokrajowych.

Konkluzją spotkania była „jedność w różnorodności” – zachowując odmienne poglądy musimy działać razem i stać za sobą murem, gdyż tylko siłą wspólnoty możemy osiągnąć nasz cel – budowę społeczeństwa obywatelskiego, które będzie zdolne kontrolować władzę, aby działała wyłącznie na korzyść Polski.

Spotkanie zakończył minikoncert Lucjana Wesołowskiego, który przy dźwiękach gitary zaśpiewał nam kilka wspaniałych piosenek, chłodząc rozgrzane dyskusją głowy. Wszak muzyka łagodzi obyczaje…

 

___Michał Mostowy