Spotkanie Zarządów Regionalnych i Zarządu Głównego KOD odbyło się w dniach 7 i 8 kwietnia br. Region łódzki reprezentowali: Michalina Engel, Piotr Kujawiński, Jakub Stawicki.Zebranie poświęciliśmy omówieniem wspólnych , ogólnopolskich działań w całym kraju tak aby miały wydźwięk medialny w kraju a być może i międzynarodowy. Czas poświęciliśmy na wspólne ustalenie szczegółów poniższych projektów oraz na dialog, poznanie opinii o planowanych działaniach. Rozmawialiśmy o Obywatelskiej Kontroli Wyborów w tej części uczestniczyła Anita Sowińska koordynator łódzki ds.OKW
Poniżej projekty, w których uczestniczymy.

#Solidarityintruth #PrawdaiPojednanie

Projekt Solidarityintruth spotkał się z pozytywnym odzewem za granicą. KOD miał w tym przedsięwzięciu udział, powstał film dokumentujący nasze działanie (publikacja wkrótce).
19.04 KOD będzie brał udział w upamiętnieniu powstania w getcie i m.in.rozdawał list do Przyjaciół Żydów oraz społeczności międzynarodowej.

 

Front Europejski
KOD uczestniczy w inicjatywie Front Europejski ,obok Fundacji im. Stefana Batorego , Polskiej Fundacji im. Roberta Schumanna oraz Fundacji im. Prof. Bronisława Geremka.

 

Przystąpiliśmy do projektu „FLAGA”
Powstał projekt ustawy o fladze Unii Europejskiej .
W skrócie ,chcemy aby flaga UE była traktowana na równi z flagą Polski czyli chroniona prawnie oraz była m.in. obligatoryjnie wywieszana podczas świąt państwowych oraz była umieszczana, obok flagi państwowej, w urzędach administracji państwowej.
Będziemy zbierać podpisy pod projektem Ustawy na PIKOD-ach i wszystkich akcjach „ulicznych”.
szczegóły: http://fronteuropejski.pl/incjatywa-ustawodawcza/

 

12.05 Marsz Europejski KOD
KOD planuje zorganizować Marsz Europejski.
Prośba o liczny udział członków i sympatyków KOD w marszu.Nasz marsz (czas i miejsce) nie będzie kolidować z Paradą Schumanna odbywającą się w tym samym dniu.

 

PIKOD-y
Planowane są akcje informacyjne organizowane w jednym czasie, w całej Polsce w formie PIKOD-ów. Liczymy na osiągnięcie efektu medialnego, dlatego ustaliliśmy ten sam dzień i tę samą porę dnia.

Pierwszy PIKOD odbędzie się w najbliższą niedzielę dnia 15.04 w godzinach 12-16 .
Tematyka: Konstytucja, akcja informacyjna o OKW oraz OW, informowanie o projekcie Flaga oraz zbieranie podpisów pod projektem ustawy.

Kolejne PIKOD-y
19 lub 20 maja tematyka Unii Europejskiej m.in, „Flaga”.
30 czerwca oraz 14/15 lipca oraz 28/29 sierpnia do decyzji wspólnej Regionów.

PIKOD-y ogólnopolskie wpisują się tematyką w projekt działań KOD w poszczególnych miesiącach.

Kwiecień -miesiąc Konstytucji
Maj- miesiąc Wspólnoty Europejskiej
Czerwiec- miesiąc Wolności
Lipiec-miesiąc Tolerancji i Równości
Sierpień- miesiąc Solidarności
Wrzesień-miesiąc Samorządów
Październik-miesiąc Wyborczy
Listopad- miesiąc Niepodległości

Projekt był omawiany na Radzie Regionów.

___
Piotr Kujawiński