Drodzy,

Organizując nasze, KODowe działania profrekwencyjne w połowie lutego br. podjęliśmy decyzję dotyczącą wsparcia ugrupowań prodemokratycznych w zbieraniu podpisów, niezbędnych do zarejestrowania kandydata. Niezależnie od własnych sympatii (jesteśmy przecież różni w decyzjach, na kogo oddamy swój głos) pomagaliśmy tym, którzy o pomoc się zwrócili.

To samo dotyczyło kolportażu materiałów promujących kandydatów, ekspozycji bannerów, udziału w konferencjach prasowych, spotkaniach. Tu działania miały miejsce dwutorowo – siedziba i grupa osób zajmowała się logistyką, zapewniała dostęp do tych materiałów, gromadziła w jednym, wszystkim dostępnym miejscu, a każdy zainteresowany, wg własnego uznania kolportował materiały tego kandydata, do którego było mu bliżej.

W historii wyborów w Polsce nie było nigdy tak kuriozalnej sytuacji, jak ta, z którą mamy obecnie do czynienia. Wybory się nie odbyły, ale były, kandydaci prowadzili kampanię z zachowaniem ciszy wyborczej, choć nie wiedzieć po co. Skoro nie było kart do głosowania, urn, komisji wyborczych…

„Zdolności” organizacyjne Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do sytuacji, w której jesteśmy ponownie na progu kampanii, choć jakby wciąż w jej środku.

Jest jednak zdecydowana nierówność pomiędzy poszczególnymi kandydatami. Jeden z nich, Rafał Trzaskowski, stanie przed karkołomnym zadaniem zebrania stu tysiącu podpisów w zdecydowanie krótszym czasie niż konkurenci. Nie miejmy złudzeń, „Prawa i Sprawiedliwa” drużyna pod dowództwem prezesa przygotuje mu drogę usianą gwoździami.

Drodzy, stosując się do lutowych ustaleń powinniśmy wesprzeć Rafała Trzaskowskiego w tym trudnym zadaniu. Tak jak trzy miesiące temu, kiedy pomagaliśmy zbierać podpisy pod różnymi listami.Pamiętając, że pozostali kandydaci śpią spokojnie na swoich stu tysiącach podpisów, powinniśmy wesprzeć nową, konieczną zbiórkę. Każdy ma prawo do równego startu, takiej samej pomocy z naszej strony, jeśli reprezentuje ugrupowanie prodemokratyczne.

Proszę Was o współpracę w kompletowaniu niezbędnych podpisów. Jak tylko będzie to formalnie możliwe zapewnimy każdemu, kto będzie potrzebował wzory list, lub prześlemy mailem do samodzielnego wydrukowania. Przekażemy informacje jak dotrzeć do przedstawicieli Komitetu Wyborczego.

Czasu będzie mało, albo bardzo mało. Pomyślmy więc już teraz o tym, jak sprawnie i bezpiecznie (zagrożenie epidemiczne wciąż jest) wyrównać szanse wszystkich kontrkandydatów lokatora Pałacu Prezydenckiego.

Wszystkich chcących pomóc w zbieraniu podpisów, zainteresowanych gdzie i kiedy będą dostępne listy, chcących otrzymać w stosownej chwili plik listy do wydruku lub mogących w jakikolwiek inny sposób pomóc prosimy przesyłać zgłoszenia pod adres mailowy biuro@kod-lodzkie.pl.

_Mirek Michalski