Zapraszamy do bojkotu oraz akcji przeciwko obecności sieci Auchan w Rosji.
Taka akcja może być szczególnie dotkliwa przed Świętami lub weekendami!

Auchan jest pełne krwi niewinnych ofiar rosyjskiej rzezi w Ukrainie.

WYDRUKUJ, STAŃ LUB WŁÓŻ ZA PRODUKRT W SKLEPIE.

TABLICZKI A4

Zapraszamy do organizacji protestów przed sklepami sieci Auchan.
Można stać przed kasami lub przed wjazdem na parkingi.

Pliki do druku A4:

KARTKI WKŁADANE ZA PRODUKTY

Zapraszamy do wydrukowania karteczek w wkładania za produkty na półkach w sklepie Auchan.

Pliki do druku A4: