Zamówienie i realizacja
Schemat wygląda tak:

Pomysł > Redakcja > Grafika > Druk > Kolportaż

1. Pracujemy projektami. Każdy projekt ulotki ma jednego redaktora, który odpowiada za: stworzenie wersji roboczej, konsultacji jej z innymi (fachowcami, dyskutantami na grupie – w formie wolnej dyskusji pod postem), dopilnowuje korekty i zatwierdza końcową wersję tekstu, która idzie do grafiki;

2. Grafik przygotowuje wersję finalną, która następnie ląduje na grupie roboczej i po końcowych uwagach oraz zatwierdzeniu przez redaktora idzie do druku;

3. Redaktor ściśle współpracuje z pomysłodawcą (chyba że są tą samą osobą), ale odpowiada za całość i podejmuje kluczowe decyzje dotyczące treści i oprawy wizualnej;

4. Redaktor i grafik zamieszczając wersje do dyskusji na grupie podają termin, do którego można zgłaszać uwagi i zmiany. Redaktor podejmuje ostateczną decyzję, które uwzględnia;

5. Grafik nie przyjmuje alternatywnych wersji ani uwag od osób nie będących redaktorem prowadzącym danego projektu;

 

Zapotrzebowanie i kolportaż

1. Pomysłodawca określa na początku projektu, ile potrzebuje ulotek i w jakim celu. Z pomocą redaktora ustalane są koszty (zostanie zamieszczony katalog ulotek oraz orientacyjny cennik) i czy KOD ma na nie środki.

2. Na etapie tworzenia projektu informujemy inne grupy i osoby, że tworzymy daną ulotkę, wtedy można zwiększyć zapotrzebowanie na druk (tej samej ulotki może potrzebować np. Budzik, PIKOD i manifestacja).

3. Kolportaż leży w gestii Kolporterów.

 

Z czym do kogo?

1. KODerzy na grupie zadaniowej określają swoje role w ankiecie – Redaktor (pisze i redaguje), Korektor (poprawia, ale nie prowadzi całej ulotki), Konsultant (doradza w konkretnym zakresie, ale nie prowadzi projektu), Grafik, Kolporter;

2. Pomysłodawcą i Konsultantem mogą być osoby spoza grupy;

3. Układ Redaktor-Pomysłodawca musi być przy obopólnej zgodzie, tzn. nikt nie może być zmuszony do wzięcia projektu. Jeśli nikt nie chce wziąć projektu, być może nie ma na niego zapotrzebowania lub Pomysłodawca musi znaleźć Redaktora sam;

4. Redaktorzy korzystają z pomocy Korektorów i Konsultantów oraz uwzględniają uwagi z dyskusji na forum według własnego uznania;

5. Pomysłodawca nie będący na grupie redakcyjnej może zgłosić pomysł do kogokolwiek z Redaktorów, m.in.:

Można też napisać mail na adres: biuro@kod-lodzkie.pl, ale projekt będzie powstawał na grupie Facebookowej „Redakcja”. Kto chce zaangażować się w prace nad ulotkami – zapraszamy do dołączania do grupy (w tym celu prosimy skontaktować się mailowo – mail powyżej).

 

Reklamacje i Interwencje

1. Uwagi można zgłaszać tylko do redaktora prowadzącego – do czasu wyznaczonego na uwagi. Po terminie, kiedy projekt idzie do druku, uwag nie uwzględnia się;

2. W sytuacjach krytycznych redaktor może próbować poprawić błąd u grafika, jeśli projekt nie wyszedł jeszcze do druku;

3. W sytuacjach konfliktowych między Pomysłodawcą, Redaktorem, Grafikiem lub w razie krytycznego błędu może awaryjnie interweniować członek Zarządu – Katarzyna Knapik, Mirek Michalski lub w zastępstwie tych dwojga inny członek.

 

Uwaga! Pamiętajmy, że:

Druk ulotek poniżej 1000 sztuk – ok. 2 dni roboczych

Druk ulotek powyżej 1000 sztuk – ok. 5 dni roboczych

Projekty należy zamknąć z odpowiednim wyprzedzeniem, aby był jeszcze czas na druk!

Katalog ulotek i cennik dostępne na grupie Facebookowej „Redakcja”.