29 października odbyło się Walne Zebranie członków Regionu Łódzkiego Komitetu Obrony Demokracji.
Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zaakceptowali także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia od lutego 2020 do października 2022.

Walne Zebranie wybrało nowe władze Regionu Łódzkiego KOD.

Zarząd Regionu:

Przewodniczący Zarządu
Mirek Michalski

Członkowie Zarządu Regionu:
Krzysztof Dudek
Piotr Kłoda
Małgorzata Michalska
Jerzy Morka
Janusz Nagiecki
Elżbieta Sardecka-Sokół
Michał Stolarski
Katarzyna Witek

Komisja Rewizyjna:
Henryk Grodzki
Elżbieta Leśniowska
Agnieszka Tamecka

Sąd Koleżeński: 
Anna Frontczak
Lucyna Malska
Jarosław Płuciennik
Ewa Wąsak
Lucjan Wesołowski

Delegaci Regionu Łódzkiego na Zjazd Krajowy KOD:
Krzysztof Bronowski,
Andrzej Jędrzejczyk
Marcin Latek
Małgorzata Łaszkiewicz-Szymańska
Małgorzata Michalska
Mirosław Michalski
Jerzy Morka
Dorota Pastusiak
Elżbieta Sardecka-Sokół
Agnieszka Tamecka
Katarzyna Witek

Uczestnicy Walnego Zebrania KOD Regionu Łódzkiego przyjęli także następujące uchwały:

  1. Uchwała_III-14-2022-ws wezwania wszystkich partii do zawiązania wspólnej Koalicji Wyborczej
  2. Uchwała_III-15-2022-ws wezwania Rządu RP do wypełniania zobowiązań wobec UE
  3. Uchwała_III-16-2022-ws wyrażenia sprzeciwu wobec „Lex Czarnek”
  4. Uchwała_III-17-2022 – ws wyrażenia solidarności z walczącym o niepodległość narodem ukraińskim
  5. Uchwała_III-18-2022- ws wyrażenia radości z przyznania Nagrody Nobla Alasiowi Białackiemu

Przed nami decydujący okres walki o przywrócenie praworządności w Polsce. Wybory parlamentarne i samorządowe. Wygramy je i zrealizujemy cel, do którego konsekwentnie zmierzamy od siedmiu lat.
Wspólnie odsuniemy od władzy PiS i położymy kres systemowemu niszczeniu w Polsce demokratycznego ustroju, gospodarki, kultury, szkolnictwa i więzi społecznych.

_Jerzy Morka