Drodzy,

Pandemia nie spowolniła wydarzeń na polskiej scenie politycznej. Lockdown dotyka nas, sytuacja w służbie zdrowia jest dramatyczna, kolejne grupy zawodowe tracą dochody, tzw. Trybunał Konstytucyjny sprowadza kobiety do roli inkubatorów. Protesty uliczne coraz dotkliwiej są pacyfikowane przez Policję.

Mimo braku możliwości zorganizowania zebrania w siedzibie, zainteresowanych zapraszam na spotkanie wirtualne w czwartek, 19.11.2020 r. o godz. 18.00.
za pośrednictwem tego linka (aktywny będzie w zaplanowanym czasie rozpoczęcia spotkania):

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_M2M3OTQ4ZGUtYzQ3NC00MWMxLTk5NzQtYWU1MjIxOGQ2YmUz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522aaa0b406-ee9d-4e08-b6fb-ca0d5c838356%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224e756caa-c056-455e-b33b-bf28636eabcb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c26798a7-a53c-4288-9936-e8af21e43342&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true&fbclid=IwAR0MhdT20zm4Wg60OY6d73hxT7jcoch9sN7mmb08w1j0yoMZ9TRqhBnNCrE

_Mirek Michalski