Uchwała Zarządu Regionu Łódzkiego KOD
nr 34/02/2020 z dnia 12.02.2020 r.
honorująca udział członków i sympatyków KOD w dotychczasowej działalności Stowarzyszenia

Organizacja nasza powstała spontanicznie jako masowy ruch obywatelski i „pospolite ruszenie” w obronie najważniejszych wartości demokratycznych, które podważyli rządzący. Jako taka, począwszy od pierwszego, konstytuującego KOD łódzki spotkania w „Niebostanie”, zrzeszała i zrzesza ludzi o rozmaitych poglądach politycznych, których połączyło pragnienie czynnego działania na rzecz dobra, jakim jest demokratyczna, wolna, przyjazna wszystkim obywatelom Polska.

W ciągu minionych prawie pięciu lat wspólnym wysiłkiem udało nam się wiele osiągnąć. Jako wspólnota obywatelska odnotowaliśmy sukcesy i porażki. Tak jak w każdej tego typu organizacji zmieniali się ludzie nią kierujący, organizatorzy manifestacji, marszów, działań profrekwencyjnych i szeroko rozumianej akcji na rzecz edukowania społeczeństwa, dostarczania mu wiedzy o podstawach demokratycznego państwa, prawach obywatelskich oraz potrzebie aktywnego uczestniczenia w życiu politycznym kraju.

Pamiętając o wszystkich, którzy wnieśli swój wkład w te działania, poświęcając im ogrom czasu i pracy, chcemy – jako nowo wybrany Zarząd Regionu – podziękować za to imiennie Koleżankom i Kolegom, którzy pełnili funkcje w ciałach statutowych KOD Regionu Łódzkiego.

Są to:

Pierwsza koordynatorka łódzkiego KOD:
Beata Ossowicka

Członkowie Zarządu Regionu:

 • Krzysztof Dudek
 • Michalina Engel
 • Katarzyna Knapik
 • Piotr Kujawiński
 • Marcin Olkusz
 • Wojciech Ossowicki
 • Jarosław Płuciennik
 • Jakub Stawicki
 • Igor Zarzycki

Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej:

 • Elżbieta Jankowska
 • Michał Karowicz
 • Ewa Radowicz

Członkowie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego:

 • Anna Ginalska
 • Ewa Kruszyńska
 • Monika Marcinkowska-Bachlińska
 • Paweł Olejniczak

Delegaci
(poniżej osoby które nie były wymienione już wyżej z racji innych pełnionych funkcji):

 • Jolanta Gałkiewicz
 • Michał Mostowy
 • Anita Sowińska
 • Marek Sykus
 • Rafał Zamoyski

Dziękujemy także tym wszystkim, których wymienić nie sposób, a bez których ruch nasz nie mógłby powstać ani funkcjonować.

Część z Nich działa dziś w innych organizacjach, ale przyświecają nam identyczne cele. Polska przed wyborami prezydenckimi znalazła się w punkcie zwrotnym. Od nas także zależy, jak potoczy się jej historia. Czy obronimy trójpodział władzy, wolność słowa i prawa obywatelskie, czy zostaną nam one odebrane przez autokratyzm.

Jako Zarząd Regionu Łódzkiego Komitetu Obrony Demokracji, zapraszamy Wszystkich do wspólnego, czynnego działania w imię dobra wyższego oraz troski o Polskę, które nas połączyły w roku 2015 i łączą nas nadal.

_ Zarząd Regionu Łódzkiego_

Uchwałę przyjęto jednogłośnie